ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน 24 ต.ค. แห่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ก.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  ที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย บ่ายวันที่ 5 ก.ค. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและแถลงถึงการเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธีในพระราชพิธีเสด็จ พระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  พล.ร.อ.ลือชัยกล่าวว่า ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 1 ม.ค. เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนั้น ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า พระราชพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 24 ต.ค. ถือเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย มีความสำคัญคือเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำเนินภารกิจในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ

  ผบ.ทร.กล่าวด้วยว่า กองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ไว้ทั้งสิ้น 52 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และยังมีเรือพระราชพิธีอื่นๆ เช่น เรือรูปสัตว์ เรือดั้ง เรือแซง ฯลฯ โดยกองทัพเรือดำเนินการล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี 2555 ขณะที่เรือพระราชพิธีมีสภาพชำรุดหลายลำ กองทัพเรือจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ่อมบูรณะ โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการซ่อมตัวเรือ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ส่วนการตกแต่งตัวเรืออยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ปัจจุบันการซ่อมบูรณะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

  “เรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ ขณะนี้อยู่ในสภาพพร้อมเข้าร่วมในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 11 ก.ค. กองทัพเรือจะจัดพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่ง เรือรูปสัตว์ 14 ลำ เรือพระราชพิธี และโรงเรือพระ– ราชพิธีท่าวาสุกรี วันที่ 12-23 ก.ค. จะเชิญเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ลงน้ำ ทำการลากจูงเรือเข้าเก็บที่อู่ทหารเรือธนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี ในส่วนกำลังพลประจำเรือพระราชพิธี ได้คัดเลือกกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 2,200 นาย มีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยา จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.เป็นต้นไป เป็นการฝึกเข้ารูปขบวนที่จัดตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ การเดินทางเป็นรูปขบวน เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง รวม 10 ครั้ง แบ่งเป็นซ้อมย่อย 8 ครั้ง ซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคในพระราชพิธีนี้ เป็นเส้นทางเดียวกับที่เคยใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร คือ จากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวราราม ระยะทาง 4.2 กม.

  พล.ร.อ.ลือชัยระบุด้วยว่า สำหรับบทเห่เรือในพระราชพิธีนี้ ประพันธ์ขึ้นใหม่รวม 3 บท โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ศิลปินแห่งชาติ มีนาวาเอกณัฏวัฒน์ อร่ามเกลื้อ รับหน้าที่เป็นผู้เห่เรือ ส่วนเครื่องแต่งกายฝีพายยึดถือรูปตามโบราณราชประเพณี โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้น ทำการตัดขึ้นใหม่ทั้งหมด นับเป็นบุญของกองทัพเรือ ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้จัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชื่นชมความสวยงาม ชื่นชมโบราณราชประเพณีของไทยที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก

  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
  ชาติ ประสานเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เพื่อกำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร ชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน เป็นประธานดำเนินงานตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 1.คณะธรรมยุต จัดพิธีวันที่ 27 ก.ค. เวลา 16.00 น. ที่วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ 2.หนกลาง จัดพิธีวันที่ 27 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ 3.หนตะวันออก จัดพิธีวันที่ 27 ก.ค. เวลา 17.00 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ 4.หนเหนือ จัดพิธีวันที่ 27 ก.ค. เวลา 13.00 น. ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง 5.หนใต้ จัดพิธีวันที่ 26 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ลือชัย รุดดิษฐ์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีกองทัพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้