ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "ในหลวง"โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ"จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร."

  ไทยรัฐออนไลน์1 มิ.ย. 2562 16:45 น.
  SHARE

  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จิตอาสาใหม่ โดยชื่อใหม่ว่า "จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร."

  เลขาธิการสำนักพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาพระราชทานเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาตินั้น

  ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ของจิตอาสาใหม่ เพื่อทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่เดิม เพื่อเชิญไปในกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. พระราชทานชื่อจิตอาสา ว่า จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร."

  2.ให้ใช้ชื่อและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่ ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานและในการจัดทำสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ทั้งนี้ สิ่งของพระราชทานที่มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาเดิมยังคงใช้ควบคู่กันไปไม่ได้ยกเลิกจนกว่าสิ่งของพระราชทานฯ เดิม จะชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ใช้ปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้ว 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  สำนักพระราชวัง 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.จิตอาสาพระราชทานในหลวงสำนักพระราชวังเราทำความดี ด้วยหัวใจภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สิ่งของพระราชทานข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้