ธัญญาหารอุดมนํ้าปริมาณพอดี พระโคเสี่ยงทาย พิธี “แรกนาขวัญ”

ข่าว

  ธัญญาหารอุดมนํ้าปริมาณพอดี พระโคเสี่ยงทาย พิธี “แรกนาขวัญ”

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  10 พ.ค. 2562 05:20 น.

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคเสี่ยงทายกินข้าว-น้ำ-หญ้า โหรทำนายว่า ปีนี้ธัญญาหารผลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่พระยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

  ตามที่ปฏิทินหลวงปี 2562 กำหนดวันพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ค.และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. ฤกษ์ไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.19-08.49 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  ทั้งนี้ เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต เฝ้าฯรับเสด็จและร่วมพระราชพิธี

  สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการที่กระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี (นับธันวาคมเป็นเดือนที่ 1) อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

  พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ระหว่างช่วงเวลา 08.29-08.49 น. ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

  จากนั้นนายอนันต์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมด้วยเทพีคู่หาบเงิน หาบทอง ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านหน้าพลับพลาพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ ก่อนที่จะไถดะไป โดยทักษิณาวรรต หรือไถเวียนไปทางขวา 3 รอบ แล้วไถแปร 3 รอบ พร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน เสร็จสิ้นแล้ว ปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์

  ด้านนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนผลเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่าพระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และ พระโคกินน้ำกับหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

  ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้มีการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 3 สาขา เมื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเสร็จสิ้น จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 10.30 น.

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเสร็จสิ้น ประชาชนที่รออยู่รอบมณฑลพิธีต่างพากันกรูเข้ามาเก็บเมล็ดข้าวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ประชาชนยังได้แย่งกันเก็บต้นไม้ อาทิ ดาวเรือง แพงพวย อ้อย กล้วย รวมทั้งสายสิญจน์ในมณฑลพิธีเก็บไปเป็นสิริมงคลด้วย

  นายสมาน หอมเนียน ชาวนา วัย 62 ปี จาก จ.ชัยนาท กล่าวว่า มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีแรกนาขวัญทุกปี เพื่อนำไปเพาะขยายพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกต่อไป เช่นเดียวกับนางปราณี สมรัตน์ ชาวนา วัย 45 ปี จาก จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จะเอาเมล็ดข้าวแรกนาขวัญ ไปบูชาเป็นมิ่งขวัญแปลงนาที่กำลังจะเริ่มปลูกข้าวนาปี เพื่อให้ได้ผลผลิตสมบูรณ์ดังคำพยากรณ์

  นางคำเนียร บุญโคกรักษ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 214 หมู่ 10 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร เปิดเผยว่า ทุกๆปีหลังเสร็จทำนาที่บ้านจะมาหางานทำเป็น รปภ.อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม ใน จ.สมุทรสาคร แต่เมื่อ 5 ปีก่อน เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ขาขวาหักเดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้าค้ำยัน ตอนนี้ไม่มีงานทำ ตอนแรกรู้สึกหมดกำลังใจแต่พอได้มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รู้สึกดีใจที่ประเทศไทยของเรามีพระเจ้าแผ่นดินผู้ให้กำลังใจนำแสงสว่างมาสู่ประชาชน วันนี้เดินทางมาด้วยรถเมล์ เพราะรักในหลวง ต้องการมาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว และต้นไม้ที่ประดับในงานนี้ กลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำนาในปีนี้

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสนามหลวงพระยาแรกนาพระโคพระโคเสี่ยงทายเมล็ดพันธุ์ข้าวข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14:20 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์