ประมวลภาพจากด้านในพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ขณะที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ท่ามกลางพสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ ถวายพระพรชัยมงคล เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้องทั่วทั้งบริเวณ

ในช่วงท้ายของพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชร หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระราชดำรัสตอบพสกนิกรที่มาเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกสีหบัญชร และโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จด้วย