king10
ไลฟ์สไตล์
100 year

นี่คือประเทศไทย

โดย สายล่อฟ้า6 พ.ค. 2562 05:01 น.

จารึกไว้ในใจคนไทย...

เป็นประวัติศาสตร์สำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปลี่ยนผ่านรัชกาล

พระราชพิธีครั้งนี้ได้ดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างเต็มรูปแบบ มีรายละเอียดที่ทุกอย่างล้วนมีความหมายและความสำคัญ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จึงเติมเต็มประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีคุณค่า มีความเป็นอิสระ มีเอกราช งดงามและสมพระเกียรติยิ่ง

ครบเครื่องทุกรูปแบบ!!

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จฯเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหาษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โบราณราชประเพณีที่สืบเนื่องมาตลอดทุกรัชกาลหลังจากผ่านพ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จเรียบร้อย

มีขั้นตอนสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือจะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการครั้งแรก ซึ่งแต่ละรัชกาลก็จะแตกต่างกันไป

“เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

คงจำกันได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงนำ “หลักคิด” ของพระราชบิดาคือ “ธรรม” นำมากำกับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พร้อมสืบสาน รักษาและต่อยอดเพื่อดำเนินการหลังขึ้นครองราชย์ อันหมายถึงว่าจะใช้เป็นแบบอย่างและพัฒนาให้ดี ยิ่งขึ้นต่อไป

นั่นคือเอาประชาชนเป็นหลักมุ่งไปที่จุดนั้น

นั่นคงนำความปลื้มปีติสู่พสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน

สถาบันหลักของชาติที่นำพาประเทศชาติอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ คนไทยทุกคนจึงแสดงออกด้วยความรัก ความเคารพและศรัทธาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

และเชื่อมั่นว่าจะเป็นที่พึ่งพาไม่ว่าจะสุข ทุกข์ ทั้งกายและใจจะได้รับการปัดเป่าให้คลายได้ด้วยพระบารมี

เพราะนี่คือประเทศไทย...

ปัญหาของประเทศในทุกวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องช่วยกันแก้ไขและสร้างกันขึ้นมาใหม่

ความขัดแย้งของคนในชาติถือเป็นปัญหาใหญ่

เป็นอุปสรรคใหญ่ ซึ่งจะต้องให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ได้มิฉะนั้นจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ จึงต้องเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไปให้ได้

ในวาระที่เป็นมงคลนี้คนไทยทุกคนควรจะถือโอกาสนี้นำมาเป็น “หลักชัย” เพื่อเริ่มต้นกันใหม่ไปในทิศทางเดียวกัน

อย่าให้พวกไม่หวังดีมันได้ใจ.

“สายล่อฟ้า”

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10ราชวงศ์จักรีพระมหากษัตริย์กล้าได้กล้าเสียสายล่อฟ้าบรมราชาภิเษก
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 06:46 น.