king10

ปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกลด ปฐมบทราชาภิเษก (คลิป)

ข่าว

ปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกลด ปฐมบทราชาภิเษก (คลิป)

ทรงจุดเทียนชัยมหามงคล พระสวดเฉลิมราชมณเฑียร ผู้คนชมบารมี-เหลืองอร่าม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนมัสการพระรัตนตรัยและถวายบังคมพระบรมอัฐิ-พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงจุดเทียนชัยมหามงคล สัญลักษณ์ปฐมบทของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่เป็นพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งแผ่นดินไทยในการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและเชิญไปจุดบูชาพระมหาเศวตฉัตร 10 แห่ง เทวสถาน 9 แห่ง ขณะที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้ว รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 5 พ.ค. และในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันที่ 6 พ.ค.

แสงเทียนชัยแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สว่างไสวขึ้นที่หมู่มหาปราสาทราชมณเฑียร ในพระ บรมมหาราชวังแล้ว เป็นสัญลักษณ์ถึงฤกษ์ยามสวัสดิ์มงคลเริ่มปฐมบทของการพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งแผ่นดินไทยในการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี อย่างสมบูรณ์ตามขั้นตอนของราชประเพณีโบราณ ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดี ของเหล่าพสกนิกรไทยทั่วทั้งประเทศ

อัญเชิญตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้ เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ค. ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มีพิธี อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากพระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานยังพระที่นั่งไพศาล ทักษิณ ทูลเกล้าฯถวาย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. โดยพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เป็นแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 0.1 ซม. เจ้าพนักงานอาลักษณ์ทำหน้าที่จารึก ห่อด้วยผ้าแพรแดง ม้วนพันด้วยไหมเบญจพรรณ บรรจุลงในหีบทองคำลงยา ส่วนดวงพระบรมราชสมภพ โหรหลวงทำหน้าที่จารึก ม้วนพันด้วยไหมเบญจพรรณ บรรจุลงในพระกรัณฑ์ทองคำลงยาจำหลักลายใบเทศ ในส่วนของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ใช้เป็นดวงตราสำคัญ สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยและเอกสารราชการแผ่นดิน ทำด้วยงาช้างเป็นรูปวงกลม กลางวงกลมแกะเป็นรูปตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาล บรรจุลงในถุงตาดผูกรูดใส่ไว้ในพานทอง

ตั้งริ้วขบวนแห่ขึ้น “พระราชยานกง”

จากนั้นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 1 ในพระราชพิธี ตั้งริ้วหน้าศาลาสหทัยสมาคม มีผู้เข้าร่วมในริ้วขบวน 133 นาย สวมชุดเครื่องแบบโบราณ จัดกำลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนำริ้วมีตอนเครื่องประโคม มีกลองชนะทอง กลองชนะเงิน แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์และเปิง แตรฝรั่ง แตรงอน ส่วนที่ 2 พระราชยาน ประกอบด้วย ตอนเครื่องสูงหน้า เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์ บังแทรก ฉัตร 4 คัน และพระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 องค์ พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร ที่มี พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เดินนำมหาดเล็กคู่เคียง เจ้าพนักงานอินทร์พรหม เชิญจามร ถัดไปเป็นตอนเครื่องสูงหลัง เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงหลัง พระราชยานกง มีฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์ บังแทรก ฉัตร 3 คัน ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหลัง พระแสงดาบด้ามนาค พระแสงทวนถม และพระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง

ยาตราสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เมื่อ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร ออกจากพระอุโบสถ มายังเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประดิษฐานบนพระราชยานกง ริ้วขบวนที่พระบรมราชอิสริยยศ 1 ยาตราตามจังหวะกลอง ผ่านศาลาสหทัยสมาคม ประตูพิมานไชยศรี ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา แล้วอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

อัศจรรย์อาทิตย์ทรงกลดเที่ยงตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พ.ค. หลังพระราชพิธีอัญเชิญ พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯถวาย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. เสร็จสิ้นลง เป็นที่เรียบร้อย ในเวลาประมาณ 12.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานกำลังตระเตรียมการจัดพื้นที่เพื่อรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด สังเกตเห็นได้ที่ท้องสนามหลวงและในหลายพื้นที่ของกรุงเทพ มหานคร สร้างความมหัศจรรย์ใจ ให้ประชาชนที่ได้ออกมาเพ่งมองและกล่าวกันไปต่างๆนานา โดยส่วนหนึ่งมองว่าเป็นปรากฏการณ์แสดงถึงฤกษ์ยามสวัสดิมงคลของการปฐมบทพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเอง

ในหลวงเสด็จฯถวายบังคมพระบรมอัฐิ

ในเวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสุทิดา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี การนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโดยเสด็จด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระ พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ–พระอัฐิ

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี รวม 22 พระโกศ ทรงถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ที่หอพระธาตุมณเฑียร แล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ 95 รูป แล้วเสด็จฯ ไปพระแท่นมณฑล ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล

จุดเทียนเริ่มการพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไปที่ตู้เทียนชัย ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย กระทั่งถึงเวลาพระฤกษ์ 17.02 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แล้วถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริกรรมคาถา แล้วทรงจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์

สว่างทั่วปราสาทราชมณเฑียร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯถวายเทียนชนวน แล้วพระราชทานให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปจุดบูชาพระมหาเศวตฉัตร 10 แห่ง ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 2 องค์ ปราสาทพระเทพบิดร ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พิพิธภัณฑ์วัด พระศรีรัตนศาสดาราม

นอกจากนี้ ยังเชิญไปบูชาที่เทวสถาน 9 แห่ง คือ หุ่นพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 (ห้องภูษามาลา) เทวสถานพระอิศวรโบสถ์พราหมณ์ เทวสถานพระนารายณ์โบสถ์พราหมณ์ เทวสถานพระพิฆเนศวร โบสถ์พราหมณ์ เทวรูป ณ หอเชือก กรมศิลปากร พระหลักเมือง ศาลหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ เทวรูป ณ หอแก้วพระภูมิ ข้างกำแพงพระที่นั่งบรมพิมาน เทวรูป ณ ตึกดิน

พระพรหมมุนีประกาศพระราชพิธี

จากนั้น พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยืนบนอาสนะลาดผ้าขาวด้านชายพระสยามเทวาธิราชท้ายอาสน์สงฆ์ด้านตะวันออกคล้องด้ายสายสิญจน์ ซึ่งโยงมาจากยันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจบ พระสงฆ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 30 รูป และในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ถวายน้ำเทพมนต์–ใบไม้มงคล

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธาน พระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายน้ำเทพมนต์ที่พระหัตถ์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ แล้วถวาย ใบมะตูมทรงทัด จึงทูลเกล้าฯ ถวายใบสมิต ใบไม้มงคลที่พราหมณ์จะถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสำคัญ ประกอบด้วย ใบมะม่วง 25 ใบ 1 ช่อ (ป้องกันภยันตราย) ถวายใบทอง 32 ใบ 1 ช่อ (ป้องกันอุปัทวันตราย) ใบตะขบ 96 ใบ 1 ช่อ (ป้องกัน โรคอันตราย) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแล้วทรงปัดพระองค์ เสร็จแล้วพระราชทานคืน พระมหาราชครูฯ รับไปทำพิธีต่อไป

สักการะพระที่นั่งองค์สำคัญ

ต่อมาทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจนครบ 95 รูป พระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วจึงเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ สักการะเทวดารักษาพระบวรเศวตฉัตร แล้วเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ สักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร

พระสงฆ์สวดเฉลิมพระราชมณเฑียร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงสวมพระมหามงคล พระสงฆ์ 5 รูป ซึ่งนั่งบนพระแท่นบรรจถรณ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียร ขณะนั้น ผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกในวันรุ่งขึ้นและโหรหลวงประจำทิศ เข้าประจำที่รอบพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมหามงคล แล้วเสด็จฯไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงกราบที่หน้าพระแท่นมณฑล และที่หน้าพระสยามเทวาธิราช จึงเสด็จฯไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา จากนั้นเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พสกนิกรสวมเสื้อเหลืองเฝ้าชมพระบารมี

ขณะที่บรรยากาศถนนราชดำเนิน ตั้งแต่ช่วงเที่ยงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจับจองพื้นที่ริมถนนราชดำเนิน และถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปจนถึงหน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดจุดคัดกรอง 5 จุด ได้แก่ พระแม่ธรณี, สะพานช้างโรงสี, วงเวียน รด., ท่าช้าง และถนนพระจันทร์ให้ประชาชนเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำจุดอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย โดยประชาชนต้องแสดงบัตรประชาชนและให้ตรวจสัมภาระก่อนเข้าพื้นที่

คุณป้าสองแผ่นดินดีใจได้ร่วมพิธี

นางณัฐชยา งามจิตอนันต์ ชาวบ้านจากเขตยานนาวา วัย 79 ปี ที่เดินทางมาเฝ้ารอรับเสด็จบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กล่าวว่า ปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและตนเองได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในหลวงเสด็จฯ เลียบพระนครทั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 และในรัชกาลที่ 10 เป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูก ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ทำเนียบตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

บรรยากาศในวันเดียวกันนี้ มีประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์จำนวนมาก ขณะที่สถานที่ราชการและอาคารต่างๆต่างประดับตราสัญลักษณ์ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่ทำเนียบรัฐบาล ได้ติดตั้งซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ชุดสักการะด้านข้าง ประกอบด้วยธงชาติ และธงประจำพระองค์ ที่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 5 พ.ค. และในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันที่ 6 พ.ค. เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างดี

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้น เพื่อร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยนายกฯย้ำเตรียมการพระราชพิธีฯทุกอย่างพร้อมแล้ว กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทั้งเรื่องความปลอดภัย การจราจร การแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม และห้องสุขาให้ดีที่สุดและเพียงพอต่อความต้องการ

นายกฯถวายพระพรทรงพระเจริญ

พล.ท.วีรชนกล่าวว่า นายกฯปลาบปลื้มใจที่เห็นทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและจิตอาสา พร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยทุกหมู่เหล่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็น 1 ใน 3 สถาบันหลักของชาติ ในนามของรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรแด่องค์พระประมุขของชาติให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินไทยสืบไป

เผยแพร่วีดิทัศน์เพลงชาติแบบใหม่แล้ว

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 3 พ.ค. เป็นวันแรกที่จะมีการเผยแพร่วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีในเวลา 18.00 น. โดยมีเนื้อหาของภาพที่แสดงถึงพลังและความรู้สึกรักชาติแบบสมัยใหม่ของชาย-หญิง ต่างจากชุดเดิมที่มีภาพการสู้รบ และยังเพิ่มภาพพลเรือน เกษตรกร ชาวประมง ผู้นำศาสนา เพื่อให้เห็นความรักชาติในทุกมิติ รวมถึงความมีวินัยของเด็กนักเรียนแต่ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาและทำนองของเพลงแต่อย่างใด วีดิทัศน์ดังกล่าวมีความยาว 1 นาที 16 วินาที สำหรับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐที่จะต้องใช้เพลงชาติ สามารถนำวีดิทัศน์ดังกล่าวไปใช้ได้เลย ส่วนเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีการเปลี่ยนพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีที่จะมีการจัดทำขึ้นใหม่ทันที

วัดโพธิ์จัดนิทรรศการพระราชพิธี

ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ พระราชปริยัติมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ นำสื่อมวลชนดูความพร้อมการจัดตั้งโรงทานไว้ดูแลเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีการจัดตั้งโรงทานตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ค. ทำข้าวกล่องวันละ 15,000 กล่อง และยังพาสื่อมวลชนดูพื้นที่รอบวัดที่มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งหอระฆังด้านหน้าพระวิหารพระนอน ซึ่งจะใช้ในการย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ 4 พ.ค. ในช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลาฤกษ์ 10.09-12.00 น. ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง โดยหอระฆังดังกล่าวเป็นหอระฆังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จะมีการตีระฆังที่หอระฆังนี้เฉพาะในโอกาสสำคัญเท่านั้น

สมเด็จพระวันรัตถวายของทูลพระขวัญ

ด้านวัดบวรนิเวศวิหาร พระวรชัย ทมวโร ผู้ช่วย เลขานุการคณะกรรมการบริหารวัดบวรฯ กล่าวว่า วัดเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 5 พ.ค. และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้งดงาม ทำความสะอาดเสนาสนะ ปรับปรุงหอเปลื้อง พลับพลาเปลื้อง ประดับตกแต่งเขามอหน้าวัดด้วยต้นไม้แบบโบราณ การตั้งโต๊ะถวายราชสักการะ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่ 9 ในปี 2506 ทั้งนี้ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ จะถวายของที่ระลึกในนามคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เป็นพระพุทธรูป ภ.ป.ร. ปางประทานพร ปี 2508 ที่รัชกาลที่ 9 ทรงหล่อด้วยพระองค์เอง มีการทำแท่นและฉัตรด้วยทองคำ น้อมถวายเป็นของทูลพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานทูตสหรัฐฯส่งสารร่วมยินดี

วันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้มีสารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่าเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันและชาวไทยของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ร่วมกับประชาชนชาวไทยขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณา แสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันและชาวไทยของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ และสถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ

มิตรภาพ 2 ประเทศมั่นคงแน่นแฟ้น

ในสารยังระบุด้วยว่า การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรง เปิดงานนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ” เมื่อ ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันมั่นคงแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยตลอดระยะเวลา 200 ปี สหรัฐอเมริกาจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับพันธไมตรีของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของเราสองประเทศสืบไป

บีทีเอสบีอาร์ทีฟรีตลอด 5-6 พ.ค.

ส่วนการบริการประชาชนที่จะมาร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า วันที่ 4-6 พ.ค.ได้จัดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที ฟรี ตลอดเส้นทางจากเดิม ในวันที่ 5 -6 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. โดยสามารถ กดรับตั๋วโดยสารฟรีได้ทุกสถานี ผู้ใช้บัตรแรบบิทแบบเติมเงินระบบจะไม่ตัดเงินในวันดังกล่าว แต่ผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมจำนวนเที่ยว ต้องกดรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวจากตู้จำหน่ายตั๋วได้ทุกสถานี นอกจากนั้นได้ยกเว้นค่าโดยสารให้ประชาชน ที่จะเดินทางในส่วนต่อขยาย ตั้งแต่สถานีอ่อนนุช-สถานีเคหะฯ และสถานีวงเวียนใหญ่-สถานีบางหว้า ฟรีตั้งแต่วันที่ 4-6 พ.ค.

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ก็ฟรี 2 วัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้บริการฟรีในวันที่ 5-6 พ.ค. เวลา 05.30-01.00 น. วันที่ 6-7 พ.ค. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยหลังตรวจความพร้อมเตรียมระบบรถไฟฟ้า รองรับการเดินทางของประชาชนว่า รฟม.ให้บริการฟรี วันที่ 5-6 พ.ค.ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. สามารถเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้องมีการผ่านระบบประตูกั้นหรือออกตั๋ว ออกคูปอง แต่อย่างใด และยังเตรียมที่จอดรถที่สำนักงาน รฟม. ถนนพระราม 9 จำนวน 350 คัน ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. เวลา 05.00-24.00 น. เพื่อให้ประชาชนจอดรถไว้และโดยสารรถ Shuttle Bus ของ ขสมก. เดินทางเข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เดอะมอลล์จุดเทียนถวายพระพร

นางกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลา 19.00 น. วันที่ 6 พ.ค. ที่หน้าศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้น เดอะมอลล์ รามคำแหง) ดิ เอ็มควอเทียร์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ บลูพอร์ต หัวหิน พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา” ที่ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียมและเดอะมอลล์ บางกะปิ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงร.10รัชกาลที่ 10ข่าวหน้า1บรมราชาภิเษก
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:51 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์