ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.จักรภพ ภูริเดช เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยถวายความปลอดภัย

  ไทยรัฐออนไลน์3 พ.ค. 2562 16:18 น.
  SHARE

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

  ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศให้ข้าราชบริพารแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 6 มาตรา 9

  และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารแต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 2 นาย ดังนี้

  1. พลเอก จักรภพ ภูริเดช ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  2. พันเอก นราพร แสนธิ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

  ราจกิจจา อ่านได้ที่นี้

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระราชโองการโปรดเกล้าฯจักรภพ ภูริเดชรองผู้บัญชาการหน่วยถวายความปลอดภัยข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้