king10
Thairath Logo
กีฬา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

Share :
line-share-logo

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม. โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายอนันต์ วันแอเลาะ และคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จ.

อ่านเพิ่มเติม...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยอิสลามอาศิส พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีข่าวหน้า1