กฐินพระราชทาน รัชกาลที่ 10 กต.อัญเชิญถวายวัดที่อินเดีย

ข่าว

กฐินพระราชทาน รัชกาลที่ 10 กต.อัญเชิญถวายวัดที่อินเดีย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 ธ.ค. 2561 05:01 น.

บันทึก

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10.

นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย งานบุญประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนไทยที่ถือสืบทอดกันมา คืองานบุญประเพณี “ทอดกฐิน” โดยจะร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องบริวารสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเวลา “กฐินกาล” หรือเทศกาลทอดกฐิน ในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

บุญประเพณีนิยมนี้ มิได้ปฏิบัติสืบต่อกันเพียงเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วไป หากแต่การทอดถวายผ้าพระกฐินของ พระมหากษัตริย์ไทย ยังเป็น พระราชพิธีประจำปี สำคัญสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดโลกุตรมหาวิหาร เมืองเอารังคบาด สาธารณรัฐอินเดีย.
นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดโลกุตรมหาวิหาร เมืองเอารังคบาด สาธารณรัฐอินเดีย.

ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม และประชาชนทั่วไป เชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในอารามต่างๆทั่วประเทศ

เมื่อปี 2538 กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการต่างประเทศ และการทูตวัฒนธรรม ได้เริ่ม โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ไทยและอินเดียจำนวนมากไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.
คณะสงฆ์ไทยและอินเดียจำนวนมากไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.

ตามความคิดริเริ่มของ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รมว.ต่างประเทศ ในขณะนั้น เพื่อมุ่งหวังให้ใช้รากฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทยกับมิตรประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชนกับประชาชน

ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรง อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา

วัดโลกุตรมหาวิหาร เมืองเอารังคบาด สาธารณรัฐอินเดีย ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย.
วัดโลกุตรมหาวิหาร เมืองเอารังคบาด สาธารณรัฐอินเดีย ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย.

จากปีแรกที่เชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายที่วัดใน 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และ เมียนมา ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องทุกปี ต่อมาขยายโครงการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา รวม 13 ประเทศ

สำหรับปี 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ไปถวายภิกษุสงฆ์ใน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน กัมพูชา เนปาล จีน ศรีลังกา เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย สปป.ลาว และเวียดนาม

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัด กต. กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน.
นางบุษยา มาทแล็ง ปลัด กต. กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน.

“ทีมข่าวไทยรัฐ” ได้มีโอกาสติดตามคณะของ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดโลกุตรมหาวิหาร เมืองเอารังคบาด สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมด้วย นายโลร็อง ชิลส์ มาทแล็ง คู่สมรส

ด้าน พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย มอบหมายให้ พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ พระโพธิปาโล มหาเถโร เจ้าอาวาสวัดโลกุตรมหาวิหาร

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ร่วมถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์.
น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ร่วมถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์.

ส่วนคณะผู้แทนจากฝ่ายไทย ประกอบด้วย น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา นางต้องฤดี มากบุญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ โดยมี นายฮารีภาว คิซานราว บาดาเด ประธานสภานิติบัญญัติแห่งรัฐมหาราษฏระ เป็นผู้แทนฝ่ายอินเดีย

นอกจากนี้ มีข้าราชการทีมประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและอินเดีย เข้าร่วมประเพณีบุญครั้งนี้กว่า 500 คน

พระราชปริยัติวิธาน ประธานฝ่ายสงฆ์ พูดคุยกับ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัด กต. และ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ.
พระราชปริยัติวิธาน ประธานฝ่ายสงฆ์ พูดคุยกับ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัด กต. และ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ.

สำหรับ วัดโลกุตรมหาวิหาร เป็นวัดพุทธเถรวาท มหานิกาย ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลรัฐมหาราษฏระให้เป็นเขตจาริกแสวงบุญ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก องค์กร All India Bhikkhu Sangha โดยครั้งนี้นับว่าเป็นการรับผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งแรกของวัดโลกุตรมหาวิหาร และเป็นครั้งที่ 12 ของวัดในอินเดียที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ

ทีมข่าวฯ ได้เห็นขั้นตอนงานบุญประเพณีที่ร่วมกันระหว่างสองชาติ และยังได้เห็นภาพของความสามัคคีแนบแน่น ความเอื้ออาทรระหว่างชาวพุทธไทยและอินเดีย พร้อมใจร่วมกันจัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัด กต. และคู่สมรส ร่วมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์.
นางบุษยา มาทแล็ง ปลัด กต. และคู่สมรส ร่วมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์.

ในช่วงลำดับพิธีการสำคัญ พระโพธิปาโล มหาเถโร เจ้าอาวาสวัดโลกุตรมหาวิหาร และภิกษุสงฆ์ 40 รูป รับผ้าพระกฐินพระราชทาน และเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน รวม 28 รายการ พร้อมด้วยปัจจัยพระราชทาน รวมทั้งปัจจัยที่ กระทรวงการต่างประเทศ และพุทธศาสนิกชนร่วมถวาย รวมทั้งสิ้น 2,470,284 บาท หรือ 5,489,520 รูปีอินเดีย เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงศาสนกิจต่อไป

ปลัด กต.พูดคุยกับคณะข้าราชการและผู้ร่วมคณะไปทอดกฐินพระราชทาน.
ปลัด กต.พูดคุยกับคณะข้าราชการและผู้ร่วมคณะไปทอดกฐินพระราชทาน.

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาร่วมกันของพุทธศาสนิกชนไทยและอินเดีย สร้างความปลื้มปีติและความประทับใจแก่มิตรประเทศผู้รับแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านพระพุทธศาสนาในเมืองเอารังคบาด

อันจะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาอีกด้วย.

กรกช กุลลประภา รายงาน

อ่านเพิ่มเติม...
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16:05 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์