ไลฟ์สไตล์
100 year

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ แสดงงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในชุดวิทยานิพนธ์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
3 เม.ย. 2561 05:05 น.
SHARE


แสดงพระอัจฉริยภาพในงานศิลปกรรมอย่างแท้จริง

จากการที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้นำผลงานฝีพระหัตถ์ในชุดวิทยานิพนธ์ มาจัดแสดงเดี่ยวครั้งแรก ในชื่อ “หลากลาย หลายชีวิต” Various Patterns ; Diversity of Life ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรนี้ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” พร้อมทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆ ที่ได้พัฒนาแบบมาจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ จำนวน 239 ภาพ โดยเป็นงานศิลปะร่วมสมัย แบ่งออกเป็น 2 ชุดใหญ่ คือ ชุดผีเสื้อและชุดเสือ ซึ่งมีเนื้อหาและสะท้อนเรื่องราวของภาพจากธรรมชาติ เป็นปฐมบท โดยเฉพาะเสือมีการนำเสนอเรื่องราวของ “เสือ” ในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับบรรยากาศของห้วงเวลาและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตส่วนพระองค์ โดย “เสือ” ที่ปรากฏในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นั้น เป็นการสื่อความหมายถึงรูปสัญลักษณ์ของ “พ่อ” ผู้ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักร อันสื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา

ในการนี้ ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ฯ เสด็จเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ยังความแปลกใจให้แก่คณาจารย์ที่ถวายการสอน เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์มาก่อน แต่เมื่อเสด็จมาทรงศึกษาในสาขาศิลปกรรม ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ กลับทรงสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมในระดับเท่าเทียมกับศิลปินอาชีพ ทั้งที่ไม่ได้ทรงศึกษาพื้นฐานการปฏิบัติงานแบบอะคาเดมิก หรือวิชาการทางศิลปะจากที่ใดมาก่อน งานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ มีอัตลักษณ์เฉพาะองค์ เป็นงานสร้างสรรค์ที่มาจากส่วนลึกในพระหฤทัย เป็นงานศิลปะบริสุทธิ์ที่ปราศจากการปรุงแต่งจากความรู้ใดๆ ในระหว่างทรงศึกษานั้น ทรงปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักสูตร ดังเช่นนักศึกษาทั่วไป ทรงเสนอผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เพื่อให้คณาจารย์ผู้ถวายการสอนและแนะนำ รวมไปถึงประเมินผลงานการศึกษา เมื่อจบภาคการศึกษาทรงมีจำนวนผลงานที่มีมากกว่า 300 ชิ้น มากกว่านักศึกษาที่ศึกษากันตามปกติ แสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะ และเมื่อคณาจารย์ถวายการสอนแต่ละครั้ง ทรงมีผลงานมากกว่า 10 ชิ้น มาส่งคณาจารย์ทุกครั้ง ทำให้คณาจารย์ตั้งข้อสงสัยว่า พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจอื่นๆมากมาย แต่ยังมีเวลาทรงงานศิลปะได้มากมายเช่นนั้นได้อย่างไร และการที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ทีมงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นำผลงานฝีพระหัตถ์ มาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ โดยใช้สื่อทางทัศนศิลป์ต่างๆอีกหลายสาขาร่วมสร้างสรรค์ขึ้น ได้แก่ งานเทคนิคภาพพิมพ์ งานปักทอ งานสื่อผสม งานประติมากรรม และงานสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในแบบอินเทอร์มีเดีย นับเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่องานศิลปกรรมอย่างแท้จริง

นิทรรศการฯครั้งนี้จะจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ถึงวันที่ 15 พ.ค.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจิตรกรรมฝีพระหัตถ์หลากลาย หลายชีวิตศิลปกรรมหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:43 น.