ไลฟ์สไตล์
100 year

สมุด ‘บันทึกความสุข’ น้อมรำลึกรัชกาลที่9 จำหน่ายเล่มละ199บ.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 ก.พ. 2561 05:03 น.
SHARE

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จัดทำ “สมุดบันทึกแห่งความสุข ปี 2561” เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยภาพปกสะท้อนถึงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะที่ด้านในและปกหลังเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สื่อถึงครอบครัวที่อิ่มเอิบมีความสุขกับการเป็นจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” สะท้อนพระราชปณิธานที่มุ่งหวังให้ทุกคนมีความสุข เริ่มต้นจากความสุขในครอบครัว พร้อมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์พระราชทานในการจัดทำเป็นบัตรอวยพรปี 2561 รวมถึงตารางเปรียบเทียบปีศักราชต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2411-2648 เริ่มจำหน่าย 1 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จัดทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุข ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยหน้าปกเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนถึงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานแนวความคิดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรต่างๆ ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในชาติ ซึ่งทฤษฎีใหม่ ที่ได้พระราชทานให้สามารถใช้ได้กับการประกอบการและการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพที่เหมาะสมกับตนและส่วนรวม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพ ฝีพระหัตถ์ที่เป็นภาพโครงการในพระราชดำริ เป็นภาพการจัดการพื้นที่การเกษตรตามแบบทฤษฎีใหม่ประกอบกับพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ ป่าไม้ โครงการฝนหลวงไปจนถึงการ นำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร ครัวเรือน ภาพกังหันชัยพัฒนาเพื่อการบำบัดและการรักษาสภาพน้ำ ไว้รวมอยู่ในภาพเขียนฝีพระหัตถ์ และภาพครัวเรือนที่ทุกคนในครอบครัวต่างสวมเครื่องแต่งกายจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพใบหน้าที่มีความสุขของทุกคนที่ร่วมกันทำความดี เริ่มต้นที่ครอบครัวของตนอย่างมีความสุขออกไปถึงชุมชน และชาติบ้านเมืองที่เราอาศัย ด้วยมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดทุกแนว พระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อประโยชน์และความสุขร่วมกันของคนในชาติบ้านเมืองต่อไป ซึ่งได้พระราชทานภาพวาด พร้อมทรง ลงพระปรมาภิไธยไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ส่วนปกรองด้านใน เป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สื่อถึงครอบครัวที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริจิตอาสาด้วยใบหน้ายิ้มอิ่มเอิบอย่างมีความสุขและข้อความ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และ “บันทึกแห่งความสุข ด้วยการทำความดี” เปิดมาด้านในเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ 4 ภาพ ที่สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระราชโอรส พระราชธิดาขณะทรงพระเยาว์ ถัดมาเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อถึง “พระบารมี และพระราชกรณียกิจยังคงสถิตอยู่ทั่วผืนแผ่นดิน ตราบชั่วนิจนิรันดร์” และสืบสาน รักษา ต่อยอด, หน้าต่อมา เป็นภาพการ์ตูนสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสุนัขทรงเลี้ยงทรงโปรด และภาพทรงคล้องกล้องถ่ายภาพ และมีแผนที่ เพื่อทรงงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อาณาประชาราษฎร์ รวมถึงภาพถวายความรักวันพ่อ

หน้าต่อไปมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจัดทำเป็นบัตรอวยพรปีพุทธศักราช 2561 “ชุด การละเล่นไทย 4 แบบ” มีการเล่นมอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย และกระโดดเชือก จากนั้นจึงเป็นหน้าบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แผนงานประจำปี และไดอารี่จดบันทึกทั้ง 12 เดือน รวมถึงตารางเปรียบเทียบปีจุลศักราชรัตนโกสินทร์ศก พุทธศักราช และคริสต์ศักราช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2411 จนถึงปีพุทธศักราช 2648 ถัดไปเป็นหน้าสำหรับจดบันทึก โดยทุกหน้าจะมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เป็นภาพเล็กๆ อยู่ที่มุมต่างๆของหน้ากระดาษและคั่นด้วยภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่แสดงความอบอุ่นของครอบครัวที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และด้านหลังเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่วนปกหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเดินทาง นับถอยหลังกลับบ้าน และอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุข สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะมุ่งหวังให้ทุกคนมีความสุข เริ่มต้นจากความสุขในครอบครัว

ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้ในราคาเล่มละ 199 บาท หาซื้อได้ที่ร้านโกลเด้น เพลซ, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บ.คิง เพาเวอร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2561 เป็นต้นไป และร้านจิตอาสาในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ สนามเสือป่าระหว่าง วันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.2561

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมุดบันทึกแห่งความสุข ปี 2561น้อมรำลึกรัชกาลที่9ข่าวหน้า1ข่าวรัชกาลที่9
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15:02 น.