ข่าว
100 year

พุทธาภิเษก พระประจำราชินีในร.9

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ธ.ค. 2560 04:55 น.
SHARE

ในมหามงคล พรรษา7รอบ 12สิงหา2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงประกอบพิธี พุทธาภิเษก “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถ จตุราสีติวรรษมงคล” พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างฯ พร้อมกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเทียนชนวนบริกรรมคาถาจุดเทียนชัยแล้วถวายคืน ทรงรับเทียนชนวนแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงเจิมเทียนพระมหามงคลทอง เงินเทียนวิปัสสีและเทียนนวหรคุณแล้วทรงคม ก่อนเสด็จฯไปทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมและโปรยดอกมะลิ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” ภายในราชวัติ จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานิมนต์พระนั่งปรกและพระสวดภาณวารขั้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ แล้วสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่ธรรมาสน์ศิลา เสด็จฯไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงินและธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกหน้าพระสวดภาณวาร ทรงจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัยซ้าย-ขวา ทรงคมแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาลและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดสร้างเนื่องจากได้มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99% สูงตลอดพระรัศมี 38 ซม. ยกพระหัตถ์ขวา น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ประดิษฐานบนแท่นฐาน 8 เหลี่ยมสร้างด้วยเนื้อทองคำขาว น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม มีลักษณะและขนาดเดียวกันกับพระพุทธรูปที่จัดสร้างน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาองค์นี้ว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติ วรรษมงคล” อันมีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคล สร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนม พรรษา 84 พรรษา” การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พุทธาภิเษกพระพุทธรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์พระบรมมหาราชวัง