ข่าว
100 year

ยาตราริ้วขบวนที่ 1 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' เสด็จพระราชดำเนินตามพระบรมโกศ

ไทยรัฐออนไลน์26 ต.ค. 2560 10:14 น.
SHARE

อัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาศสามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวัง “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดพระทวารมุขเหนือไปประทับที่ชาลาหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลา 09.02 น. ทอดพระเนตรการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระยานมาศสามลําคาน เจ้าพนักงานภูษามาลาขึ้นถวายบังคมประคองหน้าหลัง นายทหารราชองครักษ์เป็นคู่เคียง

ขณะเปลื้องพระโกศทองใหญ่ ณ ที่ประดิษฐานพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ชาวพนักงานประโคมในริ้วขบวนจะได้กระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ตลอดเวลา และหยุดประโคมเมื่อเทียบพระยานมาศสามลําคานที่เกรินพระมหาพิชัยราชรถ

พร้อมแล้ว อัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาศสามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 09.09 น. โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทำหน้าที่ภูษามาลา คนที่ 2 ขึ้นประคองพระโกศบนพระยานมาศ มีนายทหารราชองครักษ์เชิญธงมหาราชนํา ขณะนั้น กองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระยานมาศสามลําคานอัญเชิญพระบรมโกศออกทางประตูศรีสุนทร ประตูเทวาภิรมย์ เข้าประจําขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เจ้าหน้าที่ยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาลถวายกางกั้นพระบรมโกศ ซึ่งประดิษฐานบนพระยานมาศสามลําคาน คู่เคียงนายทหารราชองครักษ์อินทร์ พรหม พระกลด บังพระสูรย์ มหาดเล็กเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าประจําที่ในริ้วตามลําดับ

จากนั้น เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จ และยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศ 4 สาย มีเจ้าพนักงานนําริ้ว ธง 3 ชาย คู่แห่นายทหารบก นายทหารเรือ นายทหารอากาศ ตํารวจหลวงถือหอก มหาดเล็กหลวงคู่หน้าสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร นั่งเสลี่ยงกลีบบัวอ่านพระอภิธรรมนํา คู่เคียง อินทร์ พรหม นาลิวัน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศประกอบด้วย พระอภิรุมชุมสาย ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ แห่อัญเชิญพระบรมโกศตามราชประเพณีไปตามถนนมหาราช ถนนท้ายวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 1 พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 

ทั้งนี้ เริ่มยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 1 ในเวลา 09.23 น. ผ่านประชาชนที่ต่างอยู่ในอาการสำรวมและอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัชกาลที่9ในหลวง ร.9พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสนามหลวงข่าวรัชกาลที่9