ข่าว
100 year

ตลาดคลองผดุงคึก! มท.เจ้าภาพจัดใหญ่ ขนสินค้าทั่วไทย ให้ช็อป 3 เดือนเต็ม

ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ค. 2560 20:20 น.
SHARE

"มหาดไทย" เจ้าภาพจัดใหญ่ ขนสุดยอดสินค้าทุกจังหวัดทั่วไทยมาให้ช็อป 3 เดือนเต็ม สร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีที่ขายสินค้า เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ช่วยสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 พ.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว" ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 60 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ตลาดคลองผดุงฯ เป็นนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ที่ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมอบหมายให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมาแล้ว 2 ครั้ง คืองาน OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล มียอดจำหน่าย 74,810,136 บาท และงาน OTOP WISDOM TO THE WORLD โอทอปภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล มียอดจำหน่าย 64,027,499 บาท โดยเป็นการจัดงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการได้มีแหล่งจำหน่าย และเป็นตลาดต้นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการและเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 800 ราย นำผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในแต่ละจังหวัด สินค้าทางการเกษตร และอาหารประจำท้องถิ่นมานำเสนอ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 พ.ค.-24 ก.ค. 60 ซึ่งแต่ละเดือนนั้น ก็มีธีมงานที่แตกต่างกันไป คือวันที่ 4-27 พ.ค.ธีมงานคือ Forward Greater Innovation นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม อาทิ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย, วันที่ 1-24 มิ.ย.ธีมงานคือ Healthy Nature นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และวันที่ 1-24 ก.ค. ธีมงาน คือ Local Tourism เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายการจำหน่ายตลอดการจัดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ที่ถือว่าเป็นการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้ประชาชน จำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง ราคายุติธรรม สร้างทางเลือกการเข้าถึงบริการของรัฐ และมีการ บูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยได้มอบหมายให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่าย สำหรับการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม รวม 3 เดือน

ขณะที่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้ โดยได้คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดมาร่วมในงานครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานมี 3 ส่วน คือ 1. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด และบริษัทเครือข่ายจะนำสินค้าชุมชนที่ได้ไปส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายโดยไม่ซ้ำกัน โดยในเดือนพฤษภาคมผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรมได้แก่ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย เดือนมิถุนายนเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย คือ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และเดือนกรกฎาคมเป็นผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

2.กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มทั่วประเทศ ได้คัดเลือกสินค้าเด่นและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาจำหน่าย อาทิ เสื่อกกจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครกหินอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องเงินชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับผลผลิตทางเกษตรเด่น อาทิ เมล่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ส้มโอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทุเรียนหลิน-หลง จังหวัดอุตรดิตถ์ น้อยหน่าปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผักปลอดสารพิษ จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จังหวัดยะลา ตุ๊กตาดินเผา จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

3.กลุ่มจังหวัดฯ ได้คัดเลือกอาหารชวนชิมที่เป็นร้านดังของจังหวัดมาจำหน่าย อาทิ กุยช่ายบ้านนา จังหวัดนครนายก ทอดมันหน่อกะลา จังหวัดนนทบุรี เนื้อโคขุนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้าวหมูแดง จังหวัดนครปฐม หมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขาหมูบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำส้มมะปี๊ด จังหวัดจันทบุรี ขนมจีนนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู หมี่ซั่วหลายรส จังหวัดพิษณุโลก

"นับเป็นโอกาสสำคัญใน 3 เดือน ที่มีสินค้าดี โดดเด่น หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ให้พี่น้องประชาชนผู้สนใจในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งผลิตจึงขอเชิญชวนมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย" นายอภิชาติ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตลาดคลองผดุงมท.สินค้าOTOPเศรษฐกิจ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้