ไลฟ์สไตล์
100 year

ครม.อนุมัติแผน 7-7-7 คุมเข้ม 'สงกรานต์' 2560

ไทยรัฐออนไลน์
4 เม.ย. 2560 20:02 น.
SHARE

ครม.รับทราบแผนป้องกันอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวก ช่วงสงกรานต์ 5-18 เม.ย.นี้ สั่งทุกหน่วยงานเข้มความปลอดภัย ป้องกันก่อวินาศกรรม แบ่งจุดตรวจชัดเจน ลั่นเมาขับ-เล่นน้ำบนกระบะ ออกถนนหลักโดนแน่ ม.44 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม.กระทรวงคมนาคม เสนอ ครม.รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 5-18 เม.ย.นี้ เพื่อให้ครอบคลุมวันที่ 6 เม.ย.ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันจักรี ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเริ่มเดินทางไปท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวของโครงการนี้เพื่อป้องกัน และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน สำหรับแผนดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งการเดินทางทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ส่วนแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน รวมทั้งสิ้น 718 จุด ทั่วประเทศ

ข่าวแนะนำ

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องการบริการขนส่งสาธารณะได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่งชานชาลาและที่จอดรถสำรอง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงเพิ่มจำนวนรถโดยสาร รถตู้ รถไฟ เพิ่มเที่ยวรถและเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางจำนวนทั้งหมด 521,996 เที่ยว เพื่อรองรับผู้โดยสารประมาณ 35 ล้านคน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยให้เน้นงานด้านการข่าวและการเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรม การป้องเหตุหรือจุดเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง และศูนย์การค้าต่างๆ ที่จะมีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก 

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร ยังสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่จัดงานทุกแห่ง หรือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง อีกทั้งจะต้องมีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุ รวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) บังคับใช้กฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด ขณะที่ตำรวจทางหลวงดูแลถนนทุกเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสั่งการเพิ่มเติมระวังอัคคีภัย และพื้นที่คลังอาวุธต่างๆ ขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรม เสนอมาตรการรณรงค์ตามแนวความคิดสงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการดังกล่าวทางกระทรวงคมนาคม เรียกว่ามาตรการ 7-7-7 คุมเข้มการใช้รถช่วงสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยจะแบ่งเป็นช่วง คือ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน ช่วงสงกรานต์ 7 วัน และช่วง 7 วันหลังสงกรานต์ ทั้ง 3 ช่วงจะเน้นความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ ทั้งการติดตั้งสัญญาณป้ายและไฟส่องสว่าง ตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 4 เม.ย.นี้

ขณะที่ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคนที่ 1 ประชุมคอนเฟอเรนซ์ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทั่วประเทศถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย นายกฤษฎา ได้กำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องจัดตั้งกองอำนวยการอำเภอขึ้นมา โดยมีภาคเอกชน ชมรมมูลนิธิต่างๆ ร่วมด้วย ขอให้นายอำเภอแบ่งพื้นที่ เช่น จุดตรวจ จุดสกัด ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ รวมถึงแบ่งประเภทสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยนั้นๆ ทั้งรถยก รถลากดึง ชุดปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงไฟส่องสว่าง กล้องซีซีทีวีในทุกพื้นที่ต้องใช้การได้ 

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า สถานที่จัดกิจกรรมบันเทิงรื่นเริง ผู้จัดต้องจัดสถานที่จอดรถไว้ด้วย พร้อมรับฝากกุญแจ เมื่อมารับรถคืนต้องไม่เมา ถ้าใครเมาห้ามคืนกุญแจรถให้ ขอให้ตั้งเป็นสโลแกน คืนกุญแจรถให้คนเมาเหมือนคืนความตายหรือส่งเขาไปตาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องดูให้ดี และขอเน้นย้ำให้นายอำเภอสั่งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลหมู่บ้าน เชิญตำรวจ ทหาร ครู เจ้าหน้าที่อนามัย จดรายชื่อผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับเขียนเป็นกติกาประจำหมู่บ้านให้ผู้ปกครองเตือนลูกหลาน ถ้าทำผิดระเบียบก็จะให้เก็บผักตบชวา ถางหญ้า ทำความสะอาดห้องส้วมสถานีอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้ยืนยันมาตรา 44 ไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพในการเล่นสงกรานต์ แต่ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ หากนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดงานที่ใด ขอให้เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางถนนด้วย ขณะที่โรงเรียนตามต่างจังหวัดให้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน บอกไปยังโรงเรียนให้รับทราบกฎกติกาวันสงกรานต์ ให้นักเรียนส่งเป็นการบ้านให้ผู้ปกครองรับทราบแล้วส่งกลับมายังโรงเรียน ส่วนเรื่องนำรถกระบะมาบรรทุกน้ำนั้น ผู้ขับ ผู้เล่นต้องไม่เมา และหากใช้รถกระบะเล่นน้ำห้ามขึ้นถนนใหญ่หรือดินดำ แต่ขับวนเล่นในหมู่บ้านได้ ถ้าขึ้นถนนใหญ่ต้องเข้าสู่มาตรา 44 อย่างเคร่งครัด ขณะที่ร้านค้า ร้านจำหน่ายสุรา ให้นายอำเภอ กำนัน เรียกผู้ขายมาทำความเข้าใจในการจำหน่ายสุราตามกฎหมาย ที่สำคัญสงกรานต์ปีนี้ต้องห้ามโป๊ ห้ามเปลือย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สงกรานต์สงกรานต์ ปี 60เทศกาลสงกรานต์ครม.แผน 7-7-7

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:54 น.