ไลฟ์สไตล์
100 year

ดุสิตโพลคนค่อนข้างเชื่อมั่น รบ.ลุยปรองดอง บอกอยากเห็นบ้านเมืองสงบ

ไทยรัฐออนไลน์
1 เม.ย. 2560 10:42 น.
SHARE

ดุสิตโพล คนค่อนข้างเชื่อมั่นรัฐบาลเดินหน้าปรองดอง บอกอยากเห็นบ้านเมืองสงบ แนะรัฐบาล ทำอย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา ...

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,227 คน กรณีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดยพยายามเร่งดำเนินการให้มีความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ารัฐบาลต้องการให้เกิดความปรองดองขึ้นอย่างแท้จริง สรุปผลได้ดังนี้ 

ข่าวแนะนำ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กับการสร้างความปรองดองของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 74.33 อยากเห็นความสามัคคีปรองดอง บ้านเมืองสงบ เจริญก้าวหน้า อันดับ 2 ร้อยละ 68.95 คิดว่า บ้านเมืองมีความขัดแย้งมานาน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ต้องใช้เวลา อันดับ 3 ร้อยละ 65.28 คิดว่า ทุกฝ่ายควรพูดคุยร่วมกัน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อันดับ 4 ร้อยละ 60.39 ระบุ เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม และ อันดับ 5 ร้อยละ 50.12 ระบุ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้สำเร็จตามโรดแมป

ต่อข้อถาม ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานสร้างความปรองดองของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 ร้อยละ 37.41 ค่อนข้างเชื่อมั่นเพราะ รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามโรดแม็ป เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างคาดหวัง อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ และมีความมั่นคง ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 29.83 ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะ สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น มีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย โจมตี ยังมีคนบางกลุ่มไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล การเมืองมีแต่เลือกข้างเลือกฝ่าย เห็นแก่พวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 3 ร้อยละ 25.18 เชื่อมั่น เพราะ เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมือง มีอำนาจเด็ดขาดในการทำงาน เชื่อมั่นในตัวผู้นำ พูดจริงทำจริง ฯลฯ อันดับ 4 ร้อยละ 7.58 ไม่เชื่อมั่น เพราะ มุมมองความคิดเห็นแตกต่างกัน ไม่เปิดใจยอมรับ เปลี่ยนความคิดได้ยาก คนเห็นแก่ตัว มุ่งหวังแต่อำนาจและผลประโยชน์ รัฐบาลยังคงควบคุมและใช้อำนาจมากเกินไป ฯลฯ

และเมื่อถามว่า ทำอย่างไร? การสร้างความปรองดองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงจะสำเร็จ อันดับ 1 ร้อยละ 83.86 ระบุ รัฐบาลต้องทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา อันดับ 2 ร้อยละ 72.37 ระบุ สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย อันดับ 3 ร้อยละ 66.75 ระบุ คนในสังคมต้องปรับทัศนคติ มุมมอง ลดอคติ คำนึงถึงส่วนรวม อันดับ 4 ร้อยละ 57.21 ระบุ
การพิจารณาคดีทางการเมือง ต้องเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน และ อันดับ 5 ร้อยละ 53.06 ระบุต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดุสิตโพลความคิดเห็นปรองดองรัฐบาล ประยุทธ์โรดแม็ป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 02:27 น.