กก.จริยธรรม กรมอนามัย

ข่าว

กก.จริยธรรม กรมอนามัย

ซี.12

  6 มี.ค. 2560 05:01 น.

  เขียนถึงบทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการแล้วยังอึดอัดใจที่ได้พบเห็นข้อมูลว่าส่วนใหญ่ของคณะกรรมการดังกล่าวต่างตั้งไปยังงั้นเองให้ครบตามกำหนดกฎเกณฑ์แต่แล้วมิได้มีกิจกรรมใดๆเลยแม้แต่การประชุมสักครั้งด้วยข้ออ้างว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

  ถึงจะอึดอัดอย่างไรก็ไม่ท้อใจในการส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าวเพราะข้อมูลอีกด้านหนึ่งยังมีคนที่รู้จักหน้าที่และภารกิจของตัว ได้มีการประชุมดำเนินกิจกรรมกันอย่างหลากหลาย

  ตัวอย่างวันนี้เป็น คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย ที่มี 1.นายอุทัย สุดสุข เป็นประธาน 2.นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 3.นายสุธา เจียรมณีโชติชัย 4.นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ 5.นางสมควร ใจกระจ่าง 6.นายปรีชา นิศารัตน์ 7.นางสาวอารีย์ ภูริวรานนท์ เป็นกรรมการ

  มีกิจกรรมที่ดำเนินการมากมายหลายประการ เช่น 1.โครงการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสัญจร (84 คน) 2.โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.แจ้งให้ผู้บริหารกรมทราบเรื่องการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 4.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมอนามัย และจัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (3,110 คน) 5.โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต (70 คน)

  6.โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาครัฐ (231 คน) 7.โครงการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน (185 คน) 8.โครงการพัฒนาการบริหารงานคลัง/การพัสดุ (185 คน) 9.การสร้างมาตรฐานและประเมินความไม่โปร่งใสของกรมอนามัย 10.การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/ชมเชย/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

  11.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/ชมเชย/ แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 12.การจัดการข้อร้องเรียน และแจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียน 13.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (572 ราย) 14.โครงการคนดีศรีอนามัย 15.โครงการประกวดผลงานด้านการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน

  16.เสนอรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม 17.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม 18.การส่งเสริม สนับสนุน และจัดช่องทางการสื่อสารกับเครือข่ายและชมรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 19.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานบุคคล และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  การที่คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัยมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการดำเนินกิจกรรมนั้น เป็นเพราะว่าตัวประธานคือ นพ.อุทัย สุดสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น

  ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการไปนานกว่า 20 ปีแล้ว ยังเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักความเมตตาผูกพันในการดูแลข้าราชการรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นอย่างยิ่ง.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  โฆษกหลวงปู่แสง แจงดราม่าสร้างเหรียญ ขอรอมติประชุมญาติและลูกศิษย์ก่อน
  02:59

  โฆษกหลวงปู่แสง แจงดราม่าสร้างเหรียญ ขอรอมติประชุมญาติและลูกศิษย์ก่อน

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:38 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์