บอร์ดคุมจัดซื้อจัดจ้าง (2)

ข่าว

  บอร์ดคุมจัดซื้อจัดจ้าง (2)

  ซี.12

   1 มี.ค. 2560 05:01 น.

   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกมาด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 นั้น

   กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจนว่า 1.กำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างจนสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ หรือไม่มีความซับซ้อน หรืออยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอาจตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพียงบางส่วนหรือบางขั้นตอนก็ได้

   2. สั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

   3.รับและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งจากผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

   ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม ข้อ 3.แล้วรับฟังได้ว่า หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการกระทำที่ส่อว่าเกิดการทุจริต ให้คณะกรรมการมีอำนาจแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ หรือคณะกรรมการจะแจ้งหรือแนะนำให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุจำเป็นจะเสนอแนะให้พิจารณาระงับการดำเนินการบางขั้นตอนไว้ก่อน หรือให้ดำเนินการต่อโดยเริ่มจากขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควรก็ได้

   นอกจากนั้น ก็มีอำนาจในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

   โครงการที่เป็นเป้าหมายสำคัญให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาเป็นพิเศษคือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ในเส้นทางต่างๆทั่วประเทศ คือ

   1.โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 2.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 3.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 4.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ 5.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน 6.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 7.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

   ตอนนี้ที่ลุ้นกันอยู่ก็คือใครที่จะได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นประธานซุปเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้.

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง
   03:20

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:32 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์