ศาสตราจารย์ใหม่ (2)

ข่าว

ศาสตราจารย์ใหม่ (2)

ซี.12

  6 ก.ค. 2559 05:01 น.

  บันทึก

  การเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคก็มีอีกหลายแห่ง

  ชุดที่เพิ่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสองเดือนนี้มีหลายมหาวิทยาลัยคือ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี รศ.สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (จุลทรรศนศาสตร์คลินิก) สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 1.รศ.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 2.รศ.บัญชา สมบูรณ์สุข รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3.รศ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 4.รศ.ดวงพร คันธโชติ รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รศ.ธาดา สุทธิธรรม รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

  ชุดต่อมาเป็นการแต่งตั้งเมื่อมีสถานะเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 1.รศ.หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโบราณคดี สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ 2.รศ.พงศ์เดช ไชยคุตร รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาพพิมพ์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์

  ของ มหาวิทยาลัยมหิดล มี รศ.นาวาอากาศโท สมพล เพิ่มพงศ์โกศล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี รศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พนักงานสถาบัน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มี พันเอก ธไนนิธย์ โชตนภูติ อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เป็น ศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

  รายสุดท้ายของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี รศ.พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพุทธศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์

  ยินดีและชื่นชมในความก้าวหน้าของทุกท่าน.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  เด็กนี่มันร้าย แกงให้ครูโมโห ก่อนสุดท้ายหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดน่ารัก
  03:28

  เด็กนี่มันร้าย แกงให้ครูโมโห ก่อนสุดท้ายหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดน่ารัก

  ApplicationMy Thairath

  วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 04:05 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์