เปิดร่างคำวินิจฉัย ศาล แจงปม ม.61 วรรค 2 เพื่อรักษาความสงบ ไม่ขัด รธน.

ข่าว

เปิดร่างคำวินิจฉัย ศาล แจงปม ม.61 วรรค 2 เพื่อรักษาความสงบ ไม่ขัด รธน.

ไทยรัฐออนไลน์

4 ก.ค. 2559 23:40 น.

บันทึก

ศาล รธน.เปิดร่างคำวินิจฉัย แจง ม.61 วรรคสอง ไม่ขัด รธน.ยกคำ "กลางคืน" อธิบายความหมายไม่เจาะจง ชี้เหตุต้องมีถ้อยคำ "ปลุกระดม-ข่มขู่-ก้าวร้าว-รุนแรง" เพื่อคุ้มครองสิทธิบุคคลอื่น

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.59 มีรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ร่างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2559 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีใจความว่า รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 4 ได้บัญญัติให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แต่อาจถูกจำกัดได้โดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เช่น รัฐธรรมนูญปี 50 กำหนดไว้ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น และการจำกัดเสรีภาพที่ว่านั้นต้องทำเท่าที่จำเป็น ไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพ ส่วนบทบัญญัติในมาตรา 61 วรรคสองที่ว่า "รุนแรง" "ก้าวร้าว" "หยาบคาย" "ปลุกระดม" "ข่มขู่" นั้นเป็นถ้อยคำที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย จึงไม่ใช่กรณีใช้ถ้อยคำไม่ชัดเจนแต่อย่างใด และหากเกิดปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจตีความขยายขอบเขตของถ้อยคำดังกล่าวจนเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ และไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบย่อมฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในเรื่องนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่ได้ห้ามการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ และบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้ โดยเป็นไปด้วยความสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และไม่มีเจตนามุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงใช้สิทธิออกเสียงไปในทางใดทางหนึ่ง และไม่เข้าลักษณะเป็นการก่อความวุ่นวาย หรือกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคม

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้โดยอิสระ บทบัญญัติมาตรา 61 วรรคสอง จึงเป็นบทบัญญัติที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล และเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วไปไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประชามติ มาตรา 61 วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วินาที “ครูบาบุญชุ่ม” ล้มทั้งยืน ก่อนมีข่าวบินด่วนรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพฯ
03:11

วินาที “ครูบาบุญชุ่ม” ล้มทั้งยืน ก่อนมีข่าวบินด่วนรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพฯ

ApplicationMy Thairath

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19:07 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์