มุมข้าราชการ 02/01/59

ข่าว

มุมข้าราชการ 02/01/59

ซี.12

  2 ม.ค. 2559 05:01 น.

  บันทึก

  พบกันวันแรกหลังจากผ่านช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เปลี่ยนศักราชเป็น 2559 เริ่มด้วยเรื่องราวอันเป็นมงคลคือการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ราชบัณฑิต สาขาต่างเพิ่มเติมขึ้นใน ราชบัณฑิตยสภา ประกอบด้วย สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 2 คนคือ ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ

  สำนักวิทยาศาสตร์ 4 คนคือ ศาสตราจารย์จงรักษ์ ผลประเสริฐ เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล เกตุษา เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

  สำนักศิลปกรรม 3 คนคือ นายชลิตภากร วีรพลิน เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาการผังเมือง นายชนก สาคริก เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณสันติ เล็กสุขุม เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

  ในเวลาใกล้เคียงกันคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง พงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ จากรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ขึ้นเป็น เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการคนเดิมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  อีกชุดหนึ่งเป็นการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม จำนวน 7 คน โดยมี จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พลเอก ศรุต นาควัชระ อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ รังสิมา จารุภา ธาดา เศวตศิลา และ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

  รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ออกประกาศให้ พลตรีหญิง วัฒนา อิ่มเงิน และ นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ เป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2556-2560 แทน พลตรีหญิง สมพิศ พรหมเดช และ นาวาเอกหญิง อาภรณ์ ชูดวง ที่เกษียณอายุราชการลงตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

  ผลการเลือกซ่อม กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 6 ขึ้นไป และมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ได้แก่ ถาวร พานิชพันธ์ กับ สัตยา อรุณธารี และ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้รับบำเหน็จบำนาญ ได้แก่ บดินทร์ เยี่ยมสมบัติ

  ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญมี สายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และตั้งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3 คน คือ สรศักดิ์ เพียรเวช จากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สุกัญญา หอมชื่นชม จากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ พรพิศ เพชรเจริญ จากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

  แล้วสลับ 2 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปเป็นที่ปรึกษา คือ อนุวัต ตันติวงศ์ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ อภิชาติ คำทอง เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมกับเลื่อน ประวิช ตั้งใจมั่น ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ชลลดา กันคล้อย ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ บุษกร อัมพรประภา ผู้อำนวยการสำนักการประชุม เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ ผู้ตรวจราชการ เป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  อย่าหาเคี้ยว! “วัยรุ่นลิ้นฟ้า” มาดูคนเสพแล้วหลอน อาการเป็นแบบไหน? หมอเตือน ถึงตายได้!
  04:29

  อย่าหาเคี้ยว! “วัยรุ่นลิ้นฟ้า” มาดูคนเสพแล้วหลอน อาการเป็นแบบไหน? หมอเตือน ถึงตายได้!

  ApplicationMy Thairath

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:16 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์