'นายกฯ' แจงภารกิจถกยูเอ็น โวนานาชาติเชื่อมั่นประเทศไทย

ข่าว

'นายกฯ' แจงภารกิจถกยูเอ็น โวนานาชาติเชื่อมั่นประเทศไทย

ไทยรัฐออนไลน์

2 ต.ค. 2558 20:46 น.

"บิ๊กตู่" แจงยิบภารกิจถกยูเอ็น โวนานาชาติเชื่อมั่นประเทศไทย ระบุได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มจี 77 จากประสบการณ์ลดความยากจน ขอบคุณทีมทูต-ขรก.ทำงานหนักจนสำเร็จลุล่วง ปลื้มแฟนคลับทั่วอเมริกา แห่มาให้กำลังใจ ฝากถึงพวกเห็นต่างอยากให้คุยกันลดขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 1 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ในห้วงที่อัดรายการอยู่นี้ ตนยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์ก โดยการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะได้แสดงจุดยืน มีความคืบหน้าของการเดินหน้าประเทศตามโรดแม็ปของเราในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งตนได้เป็นตัวแทนประเทศ ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตั้งแต่การร่วมประชุมทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ และได้มอบนโยบายในการช่วยกันสร้างความเข้าใจกับต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศด้านต่างๆ โดยเน้นย้ำคำว่า ประชารัฐ ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน

"ผมได้รับรายงานจากคณะทำงานหรือทีมประเทศไทยว่า ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของคนอเมริกัน หรือคนต่างชาติที่นี่ไม่มีปัญหา ยังคงมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในประเทศไทยอยู่เช่นเดิม คนอเมริกันชื่นชอบอาหารไทย ชื่นชมความมีน้ำใจของคนไทย ชอบรอยยิ้มของคนไทย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมที่สำคัญๆ หลายวาระ อาทิ การร่วมกล่าวเสวนาในหัวข้อ "Ending poverty and hunger" ในการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (POST 2015 Summit) ซึ่งได้มีโอกาสเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาคมโลกได้รับทราบ รวมทั้งมีการนำนิทรรศการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy : An Approach to Sustainable Development) มาจัดแสดงด้วย ต่อมาได้พบปะหารือกับผู้แทนระดับจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council :USABC) และบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ซึ่งได้เน้นย้ำยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินการตามโรดแม็ป และการวางรากฐานการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน ทั้งยังได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) และผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา (United Nations Office in Vienna – UNOV) ซึ่งเราได้แจ้งถึงการยกระดับการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคให้เป็นวาระแห่งชาติ

นายกฯ กล่าวต่อไปว่า ตนได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานฉลองครบรอบ 150 ปี สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และเป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัล ITU Global Sustainable Digital Development Award ในฐานะประเทศผู้นำในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อนำระบบงานดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนประเทศอีกด้วย โดยไทยได้รับเลือกเป็นที่ตั้งของสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตั้งแต่ 23 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานในการขยายการสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ประชาคมโลกเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามอันเกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่ผิด เราจึงจะต้องเสริมสร้างการระมัดระวัง เฝ้าระวังและสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่เหมาะสม ในทางที่สร้างสรรค์

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ "ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เน้นในเรื่องของการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัย สุขาภิบาลที่ดี พัฒนาคุณภาพน้ำ การบริหารจัดการน้ำเสีย และการปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำ และได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่างๆเหล่านั้น มาดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ "การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ได้มีการปรับปรุงพัฒนากฎหมายต่างๆ ในการส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคระหว่างเพศ คุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับต่อไปก็จะส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียม

นายกฯ เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆ ด้วยว่า ได้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน นายกรัฐมนตรีแอนติกาและบาร์บูดา ตลอดจนการหารือทวิภาคีกับ นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนการทำงานของเลขาธิการฯ และแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์อย่างแข็งขันต่อไป สำหรับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน ตนยืนยันว่ายังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เรียกว่าโรดแม็ป และประเทศไทยได้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) วาระปี ค.ศ. 2017-2018 ด้วย

นอกจากนี้ไทยยังได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มจี 77 อันเป็นองค์กรความร่วมมือระดับรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนา สำหรับวาระปี 2559 เนื่องจากทางกลุ่มจี 77 ได้มีการคัดเลือกจากประเทศที่มีประสบการณ์ และประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดความยากจน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกในขณะนี้

ในช่วงท้ายรายการ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ในการเยือนครั้งนี้ตนและคณะได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยได้มีโอกาสได้ไปเยือน 9/11 Memorial ที่ Ground Zero เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งสุภาพสตรีชาวไทยเสียชีวิตด้วย 1 ราย โอกาสนี้ขอขอบคุณทีมประเทศไทย เอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติ เอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้กำลังใจ จนทำให้ตนและคณะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงเป็นอย่างดี ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ติดตาม รวมทั้งที่สหรัฐฯ จากหลายๆ รัฐที่ทราบว่าเหน็ดเหนื่อยมาให้การสนับสนุนตน แต่ไม่มีโอกาสได้ไปพบใกล้ๆ ก็ได้มองเห็นในระหว่างเดินทางไปประชุม ตนถือว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติของเราก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขณะที่ผู้เห็นต่างนั้น ก็อยากจะให้หันหน้ามาพูดคุยกัน เราเสียเวลาในเรื่องที่ขัดแย้งกันต่อไปไม่ได้อีกแล้ว

"อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะให้บรรดาคนไทยที่อยู่ต่างประเทศรับทราบก็คือ ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น พระราชทานความห่วงใยให้กับคนไทยเสมอมา หวังว่าทุกท่านคงจะช่วยกันถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนยาว" นายกฯ ระบุ

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เปิดใจวัยรุ่น "หนีอริมาหาตำรวจ" ไม่ช่วยแถมกระทืบซ้ำ ขู่ห้ามบอกใครไม่งั้นเจอซ้ำ
04:58

เปิดใจวัยรุ่น "หนีอริมาหาตำรวจ" ไม่ช่วยแถมกระทืบซ้ำ ขู่ห้ามบอกใครไม่งั้นเจอซ้ำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:39 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์