มติ ครม.รับทราบคำสั่ง ตั้ง คณะ กก.ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ข่าว

มติ ครม.รับทราบคำสั่ง ตั้ง คณะ กก.ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ไทยรัฐออนไลน์

6 ม.ค. 2558 22:26 น.

บันทึก

มติครม. รับทราบ คำสั่งแต่งตั้ง"คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ" ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ หน.คสช.เป็นปธ.พร้อมรายชื่อรอง ปธ.และกรรมการ รวม 17 คน

วันที่ 6 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติรับทราบคำสั่งแต่งตั้ง"คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ"

และพิจารณามอบหมายสำนักงบประมาณ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รับทราบคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558

2. มอบหมายให้สำนักงบประมาณอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานธุรกรรมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558

และพิจารณาการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

สำหรับ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ, พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายวิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการประกอบด้วย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร, พลเรือเอกไกรสร จัรทร์สุวานิชย์, พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายประมนต์ สุธีวงศ์, นายบรรยง พงษ์พานิช, นางจุรี วิจิตรวาทการ, นายต่อตระกูล ยมนาค, นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ, นายวิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์, นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

โดยมีประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1) ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3)

ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและไปในทิศทางเดียวกันและเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

(2) ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัด การทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3) จัดทำผลการดำเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการดำเนินการที่จำเป็น ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเพื่อมีมติสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ

(4) จัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(5) ในกรณีที่เห็นสมควรอาจแจ้งต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น

(7) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือคำแนะนำทางวิชาการ หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เปิดนาทีก่อนไฟโหมไหม้สำเพ็ง ควันพวยพุ่งจากหม้อแปลง
04:39

เปิดนาทีก่อนไฟโหมไหม้สำเพ็ง ควันพวยพุ่งจากหม้อแปลง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 21:07 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์