รับเสนอชื่อสรรหาสปช.วันสุดท้ายคึก คนดังแห่เสนอชื่อด้วย!

ข่าว

  รับเสนอชื่อสรรหาสปช.วันสุดท้ายคึก คนดังแห่เสนอชื่อด้วย!

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 ก.ย. 2557 14:20 น.

  2 ก.ย.รับเสนอชื่อสรรหาสปช.วันสุดท้ายคึก เลขาฯกกต.เชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการเสนอชื่อเสร็จทันเวลา ระบุเบื้องต้นยังไม่พบใครมีปัญหา ด้านคนเด่นดังแห่เสนอชื่อเช้านี้ ทั้งผอ.ร.ร.วัดนวลนรดิศ-ถั่วแระ-แกนนำกปปส.

  วันที่ 2 ก.ย. ที่ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเปิดรับเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 11 ด้าน ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม-2 กันยายน วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับการเสนอชื่อ โดยตลอดช่วงเช้ายังคงมีองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรให้ความสนใจทยอยเข้าเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าสรรหาเป็น สปช.กันอย่างต่อเนื่อง

  โดย นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต.ได้ลงมาตรวจดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในจุดรับสมัคร ในแต่ละด้าน พร้อมเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาที่ส่วนกลางและต่างจังหวัด ในช่วงเช้าขณะเปิดรับการสรรหาอยู่ที่ 5,801 คน คาดว่าเมื่อปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.จะมีผู้เสนอเกินกว่า 6,000 คน

  ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์จะยึดถือการประทับตราวันที่ 2 ก.ย.เท่านั้น หากประทับตราวันที่ 3 ก.ย. จะถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ เบื้องต้นในการรับการเสนอชื่อไม่พบปัญหาใดๆ และพร้อมที่จะประชุมกรรมการสรรหา 11 ด้าน ในวันที่ 4 ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นวาระการเลือกประธานทั้ง 10 ด้าน เนื่องจากด้านการศึกษาได้เลือกไปแล้ว

  นายภุชงค์ กล่าวว่า ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหา นอกจากการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 4 ก.ย.นี้ ก็จะมีการประชุมต่อไปอีกไม่เกิน 3 ครั้ง และเชื่อว่าในวันที่ 2 ต.ค.จะได้รายชื่อสปช.ครบ 11 ด้าน ด้านละไม่เกิน 50 คน และในส่วนจังหวัด 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน เพราะขณะนี้จำนวนผู้มาเสนอชื่อมีอัตราส่วนที่สามารถดำเนินการคัดเลือกได้ และการที่มีผู้มาเสนอชื่อเกินกว่า 3 พันคนที่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้ ก็ทำให้เห็นว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ

  ทำให้ คสช.มีตัวเลือกมากพอส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ สำนักงานกกต.ได้ทำการตรวจคู่ขนานตั้งแต่วันเปิดรับเสนอชื่อ และเมื่อปิดการรับเสนอชื่อในวันที่ 3-12ก.ย. ก็จะมีเวลาให้ กกต.อีก 10 วันที่จะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้อีก จึงไม่ต้องกังวลว่าการตรวจสอบคุณสมบัติจะทำให้การสรรหาล่าช้า โดยจะเป็นการตรวจอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะคุณสมบัติต้องห้าม เช่นการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การถูกเพิกถอนสิทธิ และมีชื่ออยู่ในคดียาเสพติด

  เบื้องต้นยังไม่พบผู้ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ทั้งนี้ทางสำนักงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหรือข้อมูลของแต่ละบุคคลได้เพราะเป็นความลับของทางราชการ แต่หากว่าตรวจสอบแล้วพบคุณสมบัติต้องห้าม ก็จะทำหมายเหตุและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาเท่านั้น ทางสำนักงานไม่มีสิทธิตัดรายชื่อบุคคลใดออกไป

  สำหรับในส่วนของผู้เข้าเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาในช่วงเช้า อาทิ มูลนิธิศิลปินตลกแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือถั่วแระ เชิญยิ้ม นายกสมาคมศิลปินตลก เสนอชื่อด้านอื่นๆ มูลนิธิกรมพระธรรมนูญ เสนอชื่อ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และพล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  ขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอนายสุทธิพล ทวีชัยการ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรืออดีต กสทช.และเลขาธิการ กกต. เข้ารับการสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และเสนอนางกรรณิกา สารพานิช อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบริการราชการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร เสนอชื่อนางนินนาท ชลิตานนท์ เข้าสรรหาด้านปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เสนอชื่อ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า และแกนนำ กปปส. และนายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าสรรหาด้านการเมือง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เสนอชื่อ นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าสรรหาด้านการศึกษา

  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เสนอชื่อ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขามูลนิธิฯ เข้าสรรหาด้านสังคม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เสนอชื่อ นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้าสรรหาด้านพลังงาน มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด เสนอชื่อ นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านประมง เข้าสรรหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  กรมบังคับคดี เสนอชื่อ น.ส.รื่นฤดี สุวรรณมงคล อธิบดี เข้าสรรหาด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เสนอชื่อ พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เสนอชื่อ นายขจัดภัย บุรษพัฒน์ อดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าสรรหาด้านบริหารราชการแผ่นดิน สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย เสนอชื่อ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย อดีตเลขาสภาผู้แทนราษฎร เข้าสรรหาด้านบริหารราชการแผ่นดิน

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร เสนอชื่อนายคมสัน โพธิ์คง คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายสันทัด โรจน์สุนทร นายกราชบัณฑิตสถาน

  นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ศึกษาในระดับมัธยม กล่าวถึงการเข้ารับการสรรหาว่า หากมีโอกาสได้รับการสรรหาเข้าสู่สภาปฏิรูป ก็หวังที่จะปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้การเมืองมีผลต่อการศึกษาน้อยที่สุด

  เนื่องจากปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน คือ ระบบการศึกษาไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยน รมว.ศึกษาธิการครั้งหนึ่ง ก็จะมีนโยบายอย่างหนึ่ง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไม่สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ต้องปฏิรูปการศึกษาที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีกฎหมายให้อำนาจสภาการศึกษาให้เป็นอิสระ ปลอดการเมือง ให้มีงบประมาณที่เพียงพอ

  ด้านนายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือถั่วแระ กล่าวว่าส่วนตัวมีถวามถนัดด้านกีฬา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับกีฬา และร่วมเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันเวทีต่างๆ มาโดยตลอด จึงอยากเห็นการกีฬาของไทยก้าวไปไกลให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะหากได้เข้ามาปฏิรูปก็อยากจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากเห็นว่าสรีระของนักกีฬาไทยเล็กกว่านักกีฬาต่างชาติ หากได้มีการพัฒนาตรงจุดนี้ ก็เชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาไทยมีคุณภาพมากขึ้น

  อย่างไรก็ตามสำนักงาน กกต.ได้จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่เพิ่ม เพื่อรองรับการที่จะมีองค์กรนิติบุคคลมาเสนอชื่อจำนวนมากในวันสุดท้ายด้วยขณะเดียวกัน นายบัญชา อร่ามวิบูลย์ นายกสมาคมคนขับรถรับจ้าง ได้เดินทางมาที่สำนักงานกกต. เพื่อส่งหนังสือแจ้งเลขาธิการกกต.เพื่อขอถอนชื่อตัวเอง ออกจากการเข้ารับการสรรหาสปช.ด้านการเมือง หลังจากได้เข้ายื่นเอกสารต่อสำนักงาน กกต. ไปเมื่อวันที่ 27 ส.ค. เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้นายมานะ มหาสุวีระชัย ได้ใช้สิทธิของสมาคมฯเข้ารับการสรรหาสปช.ด้านพลังงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ
  05:17

  ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:49 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์