ภายใต้กติกาคืนความสุข

ข่าว

  ภายใต้กติกาคืนความสุข

  ทีมการเมือง

   1 ก.ย. 2557 05:01 น.

   จัดระเบียบสังคมปฏิรูปกฎหมายเหนือกฎหมู่

   บทบาทแจ่มจรัสทันทีเมื่อถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แบ่งมอบอำนาจหน้าที่ให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นหัวใจนำพาประเทศไปสู่ความงดงาม

   ความงดงามจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยตามเป้าประสงค์ของ คสช.ในระดับไหน นายทหารผู้มีนิกเนมว่า “บิ๊กต๊อก” พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) มีคำเฉลยผ่านการให้สัมภาษณ์ ทีมการเมือง โดยขอเริ่มต้นชี้แจงถึงการใช้กฎอัยการศึกเพื่อประโยชน์ของประเทศ

   ในด้านเร่งคืนผืนป่า จัดระเบียบรถตู้โดยสาร แก้ปัญหาที่คาราคาซัง จัดการอำนาจมืด พวกมีอิทธิพล เพื่อจัดระเบียบของชาติ ไม่นำไปใช้รุกล้ำสิทธิประโยชน์ของบุคคล

   ความจำเป็นใช้กฎอัยการศึกอีกต่อไปหรือไม่ ผมคนเดียวตอบไม่ได้ เป็นเรื่องของ คสช.คงอยู่อีกสักระยะ เพื่อทำให้เกิดความสงบในประเทศ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ระบุว่ายังมีการเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช.อยู่

   สิ่งที่กลัวคือบรรยากาศการท่องเที่ยวและยอมรับว่ามีผลกระทบในสายตาต่างประเทศ เพราะกฎอัยการศึกมันไม่เป็นสากล แต่เมื่อเราเดินตามโรดแม็ป ภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาต่างประเทศก็เบาไปเยอะ เศรษฐกิจดีขึ้น ฉะนั้นต้องยอมรับว่าการมีกฎอัยการศึกไม่ใช่เรื่องที่เลวร้าย

   ขอให้มองว่าเราใช้กฎอัยการศึกมาทำอะไร สิ่งที่คุณกลัว เราได้ทำหรือยัง เหมือนรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 44 กำหนดอำนาจของหัวหน้า คสช. ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก ตอนนี้มีนายกฯแล้วใช้อำนาจดังกล่าวหรือยัง มันไม่มีอะไร ขอให้ดูที่เจตนา ผมอยากสร้างชาติ ดูซิทำได้จริงหรือไม่ ขอให้มองตรงนี้ดีกว่า

   คำสั่งและประกาศของ คสช.ที่ออกไปก็เหมือนกัน มีแค่กลุ่มเล็กๆที่เสียผลประโยชน์ แต่ส่วนรวมได้ประโยชน์ ประเทศชาติไม่มีเสียหาย

   ขณะนี้บ้านเมืองมันแย่ ปัญหาต่างๆพันกันไปหมด บ้านเมืองมีขื่อมีแปแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากจะสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมา อาจารย์วิษณุ เครืองาม (ที่ปรึกษากฎหมาย คสช.)

   สอนผมว่า เมื่อมีกฎหมายใหม่ จะมีกฎหมายในตัวนั้นตามมาอีกเยอะ เมืองไทยมีกฎหมายนับหมื่นฉบับ แต่ยังเละเหมือนเดิม
   ความจริงไม่ต้องทำกฎหมายใหม่ ขอให้กลับไปดูกฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัยอย่างไร สามารถปรับแก้ไขได้ ตรงนี้ไม่กลัว ไม่ใช่เรื่องยาก

   แต่กฎหมายที่ไปคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน กฎหมายที่มีพันธสัญญากับต่างประเทศ อาทิ กฎหมายแรงงานต่างด้าวที่อยู่นอกระบบ เกี่ยวพันหลายหน่วยงานอยู่ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงแรงงาน ต้องเรียกมาคุยทั้งหมด เมื่อออกกฎหมายไปจะคุมได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่ผมกลัว เพราะมันพันกันไปหมด

   ฉะนั้นการปรับปรุงกลุ่มกฎหมายที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะรวบรวมทำให้เป็นหนึ่งเดียว กฎหมายเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมโดยตรง เช่น สถานบันเทิงหรือร้านเครื่องเสียงรถยนต์เปิดเครื่องเสียงดัง เด็กแว้น

   เป็นเรื่องของจิตวิทยาต้องคิดหาวิธีการออกกฎหมายอย่างไรที่ปฏิบัติได้จริง หากออกกฎหมายมาแล้วคุมไม่ได้ จะออกมาทำไม

   ขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ ผมทำหน้าที่ประสาน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

   โดยคุยกับเลขาธิการของทุกหน่วยงานให้ยกร่างกฎหมายที่จำเป็นเสนอเข้ามา ไม่ใช่ให้ผมยกร่าง จะไปก้าวก่ายหน่วยงานเหล่านี้ไม่ได้ ผมระมัดระวังในเรื่องนี้

   การจะเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ขอยกคำกล่าวของหัวหน้าคสช. ที่ระบุว่าต้องสร้างกฎหมายเป็นกรอบเดิน เป็นจุดเชื่อมโยงเดินไปสู่โรดแม็ปปฏิรูปประเทศไทย

   นำไปสู่ความเป็นธรรมและเท่าเทียม การจะทำไม่ให้เกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่ถ้าทำจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยต้องมาคุยกัน

   เช่น ปัญหาด้านพลังงานที่มีมิติซับซ้อน กลุ่มพลังงานที่ออกมาประท้วงก็ควรรับฟังแนวทางของ คสช.ก่อนว่ารับได้หรือไม่ เฉกเช่นปัญหาราคายางพาราตกต่ำต้องหาทางออกร่วมกัน คสช.รู้ปัญหาแล้วกำลังหาทางแก้ไข ขอให้ชาวสวนยางอย่าชุมนุม

   ขณะที่ปัญหาต่างๆในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชนจะทราบปัญหาได้ดี นำเสนอต่อนายอำเภอจนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ที่รู้ปัญหาในแต่ละจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

   ต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องตอบปัญหาภายในจังหวัดของตัวเองได้หมด แต่ระบบปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงปัญหาต่างๆได้

   การทำงานต้องยึดหลักกฎหมายและหลักรัฐศาสตร์การปกครอง อย่างปัญหาการบุกรุกป่า ชาวบ้านผิดกฎหมายแน่ แต่ชาวบ้านต้องดิ้นรนให้ปากท้องและครอบครัวอยู่ได้ ตรงนี้เป็นคนละเรื่องกับการทำผิดกฎหมาย ต้องถามว่าชาวบ้านมีที่ทำกินหรือไม่ ต้องไปคิดสร้างกฎหมาย วางหลักเกณฑ์

   ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เรากำลังเร่งดำเนินการและหาหน่วยงานเป็นเจ้าภาพเข้าไปจัดการ หาวิธีทำให้ประชาชนกินอิ่มนอนหลับ และเคารพกฎหมาย เป็นไปตามหลักของรัฐบาลและอำนาจรัฐ

   ทีมการเมือง ถามว่า ขอให้แยกโครงสร้างการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นด้านว่ามีอะไรบ้าง พล.อ.ไพบูลย์ บอกว่า ผมไม่ได้เป็นคนสร้างกฎหมาย แต่กระทรวงที่รู้ปัญหาต่างๆด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง จะยกร่างกฎหมายขึ้นมา

   เมื่อยกร่างเสร็จขั้นตอนถัดไปก็ส่งให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกลั่นกรอง ฝ่ายกฎหมายฯประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด กฤษฎีกา สำนักนิติธรรม และอีกหลายๆหน่วย เมื่อกลั่นกรองเสร็จจะส่งให้กฤษฎีกาต่อไป

   หากกฎหมายที่ซับซ้อนมากๆ จะนำเข้าสู่ทีมงานพิจารณาว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง ไม่ใช่อยู่ดีๆ ยกร่างกฎหมายเสร็จ ประกาศบังคับใช้ทันที

   อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เราจะตรวจสอบเว็บไซต์มีเนื้อหาหมิ่นสถาบัน ต้องเชิญฝ่ายเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญมาร่างกฎหมายคู่กับนักกฎหมาย เพราะนักกฎหมายคงไม่เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   หรือหากเป็นกฎหมายที่มีผลต่อผู้ประกอบการ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านๆนั้น และผู้ประกอบการแยกจากส่วนราชการที่ออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม เพื่อสอบถามถึงความต้องการที่อยากได้กฎหมายบางเรื่อง

   เมื่อได้หารือกันและยกร่างกฎหมายขึ้นมาเลย ผิดหรือถูกไม่เป็นอะไร เมื่อยกร่างเสร็จถึงคุยกับฝ่ายข้าราชการ

   ขั้นตอนต่อไปถึงเชิญทั้ง 2 ฝ่ายมาคุย ในฐานะข้าราชการต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ และเอกชนก็ต้องรักษาผลประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ท้ายสุดกฎหมายที่ออกมาจะทำให้ภาครัฐและเอกชนไปด้วยกันได้

   ทั้งหมดเป็นลำดับขั้นตอนในเวลาที่ทำกฎหมายในแต่ละเรื่อง ใช้วิธีการพูดคุยกันก่อน ใช้เหตุผลยอมรับกันได้หรือไม่ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข มันไม่ได้ง่าย แต่มันก็ไม่ยาก เมื่อเอาใจทำงานและทำด้วยความรอบคอบ

   ทีมการเมือง ถามถึงความเป็นไปได้สำหรับการออกกฎหมายนิรโทษกรรม พล.อ.ไพบูลย์ บอกว่า หัวหน้า คสช.ย้ำว่าจะไม่ก้าวก่ายระบบกฎหมาย คสช.ไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่มีอยู่แล้วควรทำไปตามกฎหมาย ใครถูกหรือผิดว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม

   แต่เมื่อมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อาจจะเสนอเรื่องนี้เข้ามา ต้องรอดูว่าจะมีใครเสนอหรือไม่ สปช.อาจจะเสนอเรื่องปรองดองหรือนิรโทษกรรม เราก็ต้องฟัง ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจน แต่จริงๆอยากให้สภาปฏิรูปดำเนินการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านมากกว่า

   น่าหนักใจหรือไม่กับการแก้กฎหมายเพื่อความปรองดอง พล.อ.ไพบูลย์ บอกว่า ไม่หนักใจที่จะแก้กฎหมาย อยู่ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำให้เกิดการปรองดอง หากคนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ต้องแก้

   ความจริงเรื่องการปรองดอง หากเราแก้กฎหมายแล้วสามารถไปถึงตรงนั้นได้จริง แล้วกลับมาสู่ประเทศไทยที่งดงามได้...
   ...จะห่วงอะไร

   ทีมการเมือง

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ
   05:17

   ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:53 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์