คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557

ข่าว

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557

ไทยรัฐออนไลน์

1 ส.ค. 2557 23:10 น.

บันทึก

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๑/๒๕๕๗

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการโดยทั่วไป คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อจากข้อ ๓.๙ ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

“สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ”

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

แม่บุ๊กโกะ เปิดใจทั้งน้ำตา เขียนใบมอบอำนาจพินัยกรรมให้ลูกแบบไม่ทันตั้งตัว
00:42

แม่บุ๊กโกะ เปิดใจทั้งน้ำตา เขียนใบมอบอำนาจพินัยกรรมให้ลูกแบบไม่ทันตั้งตัว

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06:01 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์