'บิ๊กตู่' ขอสื่ออย่าขยายขัดแย้ง ยันโรดแม็ปเดินตามแผน

ข่าว

'บิ๊กตู่' ขอสื่ออย่าขยายขัดแย้ง ยันโรดแม็ปเดินตามแผน

ไทยรัฐออนไลน์

4 ก.ค. 2557 21:33 น.

บันทึก

"ประยุทธ์ จันทร์โอชา" แถลงคืนความสุขให้คนในชาติผ่านจอตู้ วอนสื่ออย่าสร้างความขัดแย้ง ชี้ควรเป็นกลาง อย่าสร้างความสับสน แนะอย่าโพสต์-แชร์ ข้อมูลสร้างความเกลียดชัง ย้ำต่างประเทศจ้องอยู่...

เมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 4 ก.ค.57 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีใจความตอนหนึ่งว่า ขอทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน ให้นำเสนอข่าวที่ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากบ้านเมืองอยู่ในห้วงไม่ปกติ จำเป็นต้องขอร้องให้สื่อลดการเสนอข่าวที่ขยายความขัดแย้ง และข่าวที่ยังไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริง ก่อนส่งสารให้ผู้บริโภค ต้องยอมรับว่ามีสื่อบางสำนักที่เลือกข้าง และเป็นกลาง ทำให้ประชาชนสับสนเกลียดชังกันเพราะต่างเชื่อมั่นในข้อมูลตน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้การใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นไม่มีพรมแดน หากโพสต์ข้อความหรือเสนอข่าวไม่ถูกต้อง ข้อมูลก็จะสร้างความเกลียดชัง "Hate Speech" โดยจะเป็นการประจานประเทศไทยต่ออารยประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีการเขียนวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ทั้งการแชร์ข้อมูลของฝ่ายตนเอง และประสงค์ที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นที่ต้องประสานไปยังสมาคมผู้สื่อข่าว นักข่าว บรรณาธิการ เจ้าของสำนักพิมพ์ ตลอดจนส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง ให้หยุดสร้างความขัดแย้ง และผลกระทบกับความคิดเยาวชนที่เป็นอนาคตของเราด้วย หากปล่อยเป็นเช่นเดิมความแตกแยกจะมากขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เมื่อมีรัฐบาล จะมีการจัดตั้งสภาปฏิรูป โดยรับสมัครบุคคลทุกฝ่าย กลุ่มการเมือง คู่ขัดแย้ง นักวิชาการ พลังงาน เศรษฐกิจ สังคม ผู้แทนจังหวัด โดยจะให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ได้ปรับงบประมาณที่เหลือในปี 57 ของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในปี 57 และต่อเนื่องในปี 58 เพื่อดำเนินการให้ต่อเนื่องในลักษณะการบูรณาการ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า การพูดคุย สันติภาพ ต่อภายใต้รัฐธรรมนูญไทย ยังให้ “มาเลเซีย” เป็นผู้อำนวยความสะดวกเช่นเคย พร้อมการพูดคุยกับบุคคลในระดับสูง/ เผนปรับระบบการสั่งการแก้ปัญหาใต้ 3 ระดับ โดยสถานการณ์ในภาคใต้ในช่วงนี้เป็น เทศกาลถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม ขออำนวยพรให้พี่น้องชาวมุสลิมทุกคนที่ถือศีลอด ตามแนวทางของศาสนาอิสลาม และประสบผลสำเร็จตามที่ทุกท่านมุ่งหวังไว้ ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ ช่วยกันทำให้พื้นที่ภาคใต้ของเรานั้นกลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็วอย่างยั่งยืน คสช. มีนโยบายสนับสนุนชาวมุสลิมทั่วประเทศในการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

"ปัจจุบันในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คสช. ได้ผ่อนผันให้สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางแห่งออกอากาศเป็นการชั่วคราว เพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมและเผยแพร่ข่าวสารในเทศกาลถือศีลอดนี้ ในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ในนามของรัฐบาลก็จะจัดงานเลี้ยงตามประเพณี โดย คสช. จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบัน คสช. ได้ปรับโครงสร้างการทำงาน ขอเรียนให้ทราบอีกครั้ง เพื่อต้องการให้เกิดเอกภาพและมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน ดังนี้

ระดับนโยบาย : หัวหน้า คสช. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายปัจจุบัน และการจัดทำนโยบายในห้วงต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบาย ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เพื่อบูรณาการหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม ได้แก่ กพต., กปต., กอ.รมน., ศอ.บต. โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายใน และเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้ช่วยเลขาฯ โดยจะทำหน้าที่บูรณาการแผนงานโครงการของทุกหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคงและการพัฒนา รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานของทุกส่วนราชการให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน). เป็นหน่วยงานรับผิดชอบขับในการนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ สำหรับเป็นการขับเคลื่อนงานของทุกส่วนราชการ ในภาพรวมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเกิดความสอดคล้องของแผนงานโครงการ รวมทั้งสถานการณ์และความต้องการของประชาชน โดยอำนวยการ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จว.), กองกำลังตำรวจ (กกล. ตำรวจ), กองกำลังทหาร (กกล. ทหาร) ส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวันนั้น เพียงแต่เพื่อให้การบูรณาการแผนงานและงบประมาณของทั้ง 3 ส่วน คือ กระทรวง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทุกหน่วยงาน ยังคงมีอิสระในการทำงานเป็นปกติ ยกเว้นในเรื่องของนโยบายเท่านั้น ซึ่ง คสช. ต้องการให้ใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง งบประมาณทุกงบประมาณจะต้องลงถึงประชาชนอย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเรื่องการพูดคุยสันติภาพว่า คสช. ยังคงดำเนินการอยู่โดยจะต้องอยู่ภายใต้หลักรัฐธรรมนูญ และกฎหมายไทย โดยได้นำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ มีการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของเรา และยังคงต้องให้ประเทศมาเลเซีย ช่วยเป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการพูดคุยบุคคลระดับสูง ขอยืนยันว่าจะปรับปรุงและแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้น โดยอาศัยความเห็นชอบความร่วมกันของทุกพวกทุกฝ่าย

“วันนี้ทางประเทศมาเลเซีย เขาใช้หลักการการแก้ไขปัญหาที่ว่า “Win Heart and Mind” แต่สำหรับประเทศไทย เราคงยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะดำเนินการโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายไทย” หัวหน้า คสช. กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การเตรียมล้างสัญญากองสลาก โควตาลอตเตอรี่ หลังหมดสัญญา ยัน คสช.จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์กองสลาก แม้แต่บาทเดียว โดยควบคุมราคาลอตเตอรี่วันนี้ แค่ตั้งจุดขาย ราคา 80 บาท ส่วนที่เหลือ ไม่ให้เกิน 92 บาท ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ขณะนี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเดิม อีกส่วนหนึ่งเราพยายามจะจัดลอตเตอรี่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสัญญาเดิม เพื่อจะเพิ่มโควตาให้มากขึ้น ฉะนั้น วันนี้ขอให้เข้าใจว่า มี 2 ส่วน ส่วน 1 คือจะขายในราคา 80 บาทในจุดที่กำหนดที่เหลือนั้น คงต้องอยู่ในกลไกของตลาดเดิมไปก่อน และขอว่าไม่ให้เกิน 92 บาท เนื่องจากหลายอย่างได้ติดอยู่ในสัญญาเดิม หลายอย่างจะต้องหมดสัญญาในเร็ววันนี้ และเราคงไม่ต่อสัญญาเหล่านั้นอีก

หัวหน้า คสช. กล่าวต่อว่า จะต้องหาวิธีหรือมาตรการว่า ทำอย่างไรให้ประชาชนหรือพี่น้องที่ทำมาหากินด้วยการขายลอตเตอรี่ จะไม่เดือดร้อนตนเข้าใจ ตนฟังข่าวจากทีวีทุกวัน ซึ่งเห็นใจจริง ๆ เราพยายามจะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุด ขอรับรองว่า คสช. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์จากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล แม้แต่บาทเดียว ตนขอยืนยัน ฉะนั้นการอ้างคำสั่งใด ๆ ก็ตาม ของ คสช. ให้ดำเนินการ ขอให้ตรวจสอบเล็กน้อย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า วอนหยุดทำร้ายประชาชน ด้วยการทุจริต แฉมี พวกชอบอ้าง ว่าเป็นคำสั่งผม หรือคนนั้นคนนี้ วอนให้ตรวจสอบก่อน วันนี้หลายอย่างได้อ้างคำสั่งมาจากผมบ้าง หรือมาจากคนโน้นคนนี้บ้าง หลายอย่างผมประกาศไปแล้วว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องเหล่านี้ ฉะนั้นขอให้ได้มีการสอบถามมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าใครจะไปอ้างอะไรก็ตาม เราไม่ต้องการไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกต่อไป

“เราถูกทำร้ายกันมานานแล้ว โดยสังคม หรืออะไรก็ตาม วันนี้เราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่จะยั่งยืนมากน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับในการแก้ไขปัญหาในระยะที่ 2 ของเรา ถ้าทุกคนร่วมมือทั้งข้าราชการ เอกชน ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาก็จะไม่เกิดปัญหา ฉะนั้น ขอให้ผู้ที่กำลังทำความผิดหรือผู้ที่หยุดไปแล้ว ขอร้องว่าอย่าทำผิดต่อไปเลย และขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังพร้อมทั้งแจ้งให้ คสช. ทราบทุกเรื่อง เราจะได้นำเรื่องราวมาดำเนินการช้าบ้าง เร็วบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่ที่ความหนักเบาของปัญหานั้นๆ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือ การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต การไม่เคารพกฎหมาย ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน ผู้มีอิทธิพล ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก วันนี้ได้คลี่คลายไปตามลำดับ เราจำเป็นต้องแก้ไขพฤติกรรมคนไทยเหล่านั้น ให้ได้โดยเร็ว โดยการช่วยกันสอดส่องดูแล ตักเตือน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎกติกาของสังคม ให้ความเป็นธรรมในการชี้แจง บางครั้งเราไปลงความเห็นว่า คนนั้นผิด คนนี้ถูก โดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทำให้ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้รับการเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินคดี ยิ่งจะเป็นความร้ายแรงที่หนักหนาสาหัสกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ครูสาวร้องลั่น งูเจ้ากรรมเลี้อยวนรอบรถ เชื่อมาให้โชค
00:30

ครูสาวร้องลั่น งูเจ้ากรรมเลี้อยวนรอบรถ เชื่อมาให้โชค

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12:57 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์