'ปนัดดา'ยึด'หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก''ลั่น ล้างทุจริตวงราชการ

ข่าว

'ปนัดดา'ยึด'หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก''ลั่น ล้างทุจริตวงราชการ

ไทยรัฐออนไลน์

4 ก.ค. 2557 20:20 น.

"หม่อมปนัดดา"ยึดสโลแกน"หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก"ล้างทุจริตวงราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นแบบ ด้าน ป.ป.ท.วาง 3 แนวทาง ล้อมคอก ขรก. ตามคำสั่ง คสช.ที่ 69 พบทุจริตเชือดทางวินัยทันที 

วันที่ 4 ก.ค. ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทำเนียบรัฐบาล นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และตัวแทนเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้าพบและหารือ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตในวงราชการ โดยภายหลังการหารือ

ม.ล.ปนัดดา เปิดเผยว่า เป็นการหาแนวทางทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับ ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนแนวความคิดหัวหน้า คสช.เพื่อเป็นแบบอย่างดีงามในสังคมใน เรื่องของความถูกต้องและโปร่งใส หัวหน้าส่วนราชการดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังคำกล่าวที่ว่า "หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิง" ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.การทุจริตบ้านเราเป็นเรื่องสะสมมาพอสมควร แม้กระทั่งต่างประเทศก็ดูหมิ่นดูแคลน ทั้งเรื่องค่ากาแฟ อามิสสินจ้าง กลายเป็นประเพณีที่ประชาชนเบื่อหน่ายมาก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ท้องถิ่นและภูมิภาคจะต้องคานอำนาจกัน ช่วยกันตรวจสอบ ไม่ใช่จับมือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ซึ่งทางป.ป.ท. ระบุภายใน 3 เดือนจะได้เห็นภาพการเอาผิด การป้องปราม อะไรที่ภาคเอกชนเบื่อหน่ายจะได้รับการแก้ไข ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ขณะที่กลุ่มต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาให้ข้อมูลภาคเอกชน การลงทุนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเจอปัญหาอะไรบ้าง เขาอยากจะช่วยภาครัฐ แต่เขาอยากให้เราช่วยดูเรื่องความไม่โปร่งใส และขอความร่วมมือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย ซึ่งเราก็ยินดี

เมื่อถามว่า จะมีการปรับพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม่ ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก ซึ่งเราจะขยายพื้นที่ไปที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส่วนหน้าอีกหนึ่งจุด จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น และจะเริ่มต้นได้อีกไม่กี่วันนี้ ทั้งนี้ จะมีการบุคลากรให้เข้ากับพื้นที่และทำหน้าที่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งนี้ในต่างจังหวัดจะมีศูนย์ดำรงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย อยู่ศาลากลางจังหวัดทั้งประเทศ

ด้านนายประยงค์ กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต และจะใช้คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 69/2557 ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาการทุจริต ก็จะใช้คำสั่งดังกล่าวในการฟื้นฟูระบบราชการที่อ่อนด้อยลงไป ให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้แสดงความเห็นด้วย เพราะที่ผ่านมาปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆ จุด ถ้าหากทุกส่วนราชการกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิม ปัญหาของประชาชนก็จะได้รับการแก้ไข แต่หากส่วนราชการบางแห่ง ยังไม่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ ก็จะใช้อำนาจของ คสช.ในคำสั่งที่ 69 ไปกระตุ้นเร่งรัดให้หน่วยราชการทำหน้าที่ตนเอง

นายประยงค์ กล่าวว่าในส่วนของ ป.ป.ท.ได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานภายใน 3 เดือน เพื่อชี้ให้เห็นให้ได้ว่า คำสั่ง คสช.ที่ 69 สามารถกระตุ้นส่วนราชการกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้ เพราะคำสั่งดังกล่าวกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ คือ 1. ทุกส่วนราชการจะต้องกลับไปสำรวจจุดอ่อนของตัวเอง ที่มีโอกาสเกิดการทุจริตตามอำนาจหน้าที่ จะต้องทำมาตรการในการป้องกัน โดยให้เสนอเรื่องกลับมายัง ป.ป.ท.ในวันที่ 15 ก.ค.

2. หัวหน้าส่วนราชการ ต้องสอดส่องดูแลไม่ให้ข้าราชการ และผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริตหรือทำผิด ถ้าหากพบว่า มีการกระทำผิดหรือเกิดข้อสงสัย หัวหน้าส่วนราชการจะต้องใช้อำนาจทางวินัยเข้าไปดำเนินการในทันที

3. ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส การกำหนดราคากลางจะต้องเปิดเผย ซึ่งในคำสั่งระบุชัดเจนว่า หากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ดำเนินการก็จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย โดยมีคำสั่งมอบหมายให้ ป.ป.ท.เป็นผู้ดำเนินการติดตามในส่วนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ข้าราชการคนใด จะมีการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน หากพิสูจน์ได้ว่ามีการละเลยหรือกระทำความผิด ก็ต้องดำเนินการ

นายประยงค์ กล่าวว่า แต่เดิมกระบวนการปราบปรามการทุจริต ไปผูกกับมาตรการทางอาญา ซึ่งใช้เวลานาน คำสั่งที่ 69 บังคับว่า เมื่อปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ถูกไตร่สวนหรือกระทำการทุจริต ส่วนราชการต้องรีบดำเนินการทางวินัยทันที ก็จะเห็นความชัดเจนถึงความเด็ดขาด เพราะเคยมีข้าราชการบางคนทุจริตแล้วถูกดำเนินการ แต่ยังทำหน้าที่ต่อก็ไปกระทำการทุจริตต่ออีก แต่คำสั่งดังกล่าวต้องมีการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทันที จึงหวังว่า การทำงานในลักษณะใหม่นี้ ถ้า ทุกส่วนราชการช่วยกันกับ ป.ป.ท. การทุจริตก็จะน้อยลง เพราะจะไม่มีการกระทำผิดใดที่ไม่ถูกดำเนินการทางวินัย ถือเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม การทุจริตก็จะน้อยลง ก็หวังจะใช้อำนาจคำสั่งดังกล่าวเป็นการป้องปรามการทุจริต ซึ่งจากการหารือกับ ม.ล.ปนัดดา ก็ยืนยัน ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ยูทูบเบอร์ข้างกายลุงพล ทิ้งขยะลงแก่งกอก อ้างบูชาพญานาค
02:05

ยูทูบเบอร์ข้างกายลุงพล ทิ้งขยะลงแก่งกอก อ้างบูชาพญานาค

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:15 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์