'ชวนนท์' ชม 'คสช.' ทำงาน 2 สัปดาห​์ดีกว่า 'รัฐบาลปู' อยู่ 2 ปี

ข่าว

'ชวนนท์' ชม 'คสช.' ทำงาน 2 สัปดาห​์ดีกว่า 'รัฐบาลปู' อยู่ 2 ปี

ไทยรัฐออนไลน์

3 มิ.ย. 2557 18:20 น.

"โฆษก ปชป." หนุน คสช.จัดการปัญหาหมิ่นสถาบันฯ ชม 2 สัปดาห์ทำงานดีกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ 2 ปี จี้ขยายผลโกงจำนำข้าวสอบทั้งระบบ ขอเร่งแก้ปัญหาปากท้อง-สินค้าเกษตรตกต่ำ แนะคง รธน.ม.67 ควบคู่พัฒนาชาติ...

วันที่ 3 มิ.ย. 57 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค ปชป. กล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน หลังจากที่ คสช. ได้เข้าบริหารประเทศ ว่า ปัญหาสำคัญที่อยู่ในใจคนไทย คือการที่รัฐบาลที่ผ่านมา ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางและเปิดเผย การขยายตัวของเครือข่ายขบวนการหมิ่นสถาบัน รวมถึงการประพฤติตัวอยู่เหนือกฎหมายของคนในฝั่งรัฐบาล และการใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่าง ซึ่งได้รับความสนใจจาก คสช. ที่จัดการกับปัญหาขบวนการหมิ่นสถาบัน จาบจ้วงเบื้องสูง ซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยมีความพอใจกับการเอาจริงกับเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น หวังว่า คสช. จะได้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้พฤติกรรมเช่นนี้ หวนกลับมาในสังคมไทยอีก เช่นเดียวกับการป้องกันและดำเนินการกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง ซ่องสุมกำลัง และอาวุธสงครามในการทำร้ายประชาชน 

นายชวนนท์ กล่าวต่อว่า การทำงานของ คสช. เพียง 2 สัปดาห์ กลับมีประสิทธิภาพและสามารถจับกุมกวาดล้างอาวุธสงครามได้มากกว่าการทำงานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัว ถือเป็นหลักฐานชั้นดีว่า ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีการจัดการในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ทั้งการซ่องสุมกำลังคน การฝึกอาวุธ และจัดทำแผนปฏิบัติการ เช่น ขอนแก่นโมเดล ถือเป็นเรื่องดีที่กองทัพติดตาม และสามารถป้องกันเหตุได้ก่อนลงมือปฏิบัติการ ทั้งที่ในสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ความเห็นต่างทางการเมือง ถือเป็นเรื่องปกติโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง แต่เจตนาการใช้ความรุนแรงเพื่อจัดการผู้เห็นต่างที่เกิดขึ้น ต้องยุติทั้งพฤติกรรมการใช้อำนาจนอกกฎหมาย ข่มขู่ คุกคาม ควรจะถูกจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในครั้งนี้เช่นกัน

โฆษกพรรค ปชป. กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ประชาชนอยากเห็นคนโกงเงินภาษีประชาชน ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการจำนำข้าว ถูกลงโทษตามกฎหมาย ทั้งการขายข้าวจีทูจี ลวงโลก การปั้นตัวเลขสต๊อกลมข้าวในโกดัง การลักลอบนำข้าวคุณภาพดีออกไปขาย แล้วลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารสวมสิทธิ์โครงการ การทำร้ายไม่จ่ายเงินชาวนาจนต้องฆ่าตัวตาย

ทั้งนี้ คสช. ควรใช้อำนาจที่มีอยู่ขยายผล หลัง ป.ป.ช.ชี้มูล และดำเนินการให้ชัดเจน ทั้งกรณีคดีความต่างๆ รวมถึงโทษทางอาญา เพราะยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของอัยการและศาลยุติธรรม จึงจำเป็นต้องชี้แจงสังคม เพื่อสร้างความสบายใจให้ประชาชนว่า คนไทยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียม

นายชวนนท์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้น ตนสนับสนุนการตรึงราคาแก๊สหุงต้มและน้ำมันดีเซล ของ คสช. มากไปกว่านั้น ยังเห็นว่า คสช. ควรใช้โอกาสนี้ในการทำความกระจ่างให้สังคมรับทราบความชัดเจนในเรื่องต้นทุนที่แท้จริงของราคาพลังงานทั้งก๊าซและน้ำมัน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ที่ไทยสามารถผลิตใช้ภายในประเทศอย่างเพียงพอต่อการบริโภคในภาคครัวเรือน

ฉะนั้น คสช.ควรสนับสนุนให้ก๊าซภาคครัวเรือนต้องมีราคาถูกภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ก๊าซในราคาถูกกว่าปัจจุบัน และขอให้ต้องเร่งแก้ไขราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะราคาข้าว ที่ขณะนี้ชาวนาถูกกดราคาข้าวลงเหลือตันละ 3 – 4 พันบาท จากการเทขายข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา คสช.ควรแยกบริหารข้าวในสต๊อกเก่า กับข้าวในฤดูกาลใหม่ออกจากกัน เพื่อตัดตอนแก้ไขปัญหา จะทำให้ชาวนาจะขายข้าวได้ในราคาที่คุ้มทุน เช่นเดียวกับพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง ลดต้นทุนการผลิต การกำหนดพื้นที่เพาะปลูก และการขยายตลาดของไทยในเวทีโลก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในระยะต่อไป

โฆษกพรรค ปชป. กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจกต์ นั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่รัฐจะต้องทุ่มงบประมาณการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขอให้ คสช.พิจารณา การจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ โดยใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความคุ้มค่าเป็นตัวตั้ง อย่าใช้งบประมาณเป็นตัวตั้งเหมือนรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ที่สำคัญในขณะนี้ไม่มีการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎร และไม่มีการตรวจสอบโดยกฎหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ง่าย

"คสช.จึงควรจะมีการคงไว้ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 ที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน ในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้โครงการต่างๆ นั้น ก่อนการลงทุนจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งก็จะทำให้สามารถป้องกันการดำเนินโครงการที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบด้านลบต่อประเทศ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ในระดับหนึ่ง" นายชวนนท์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ตร.ไซเบอร์ ลั่น! บังแจ็คอย่าดูถูกตำรวจไทย ถ้าเห็นเอกสารในมือมีช็อก ท้าเก่งจริงก็กลับมา
04:11

ตร.ไซเบอร์ ลั่น! บังแจ็คอย่าดูถูกตำรวจไทย ถ้าเห็นเอกสารในมือมีช็อก ท้าเก่งจริงก็กลับมา

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:06 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์