ปปร.18 ภาคราชการ

ข่าว

ปปร.18 ภาคราชการ

ซี.12

  8 พ.ค. 2557 05:01 น.

  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง ของสถาบันพระปกเกล้า นับเป็นหลักสูตรยอดฮิตอีกหลักสูตรหนึ่ง

  ตอนนี้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่ 18 จำนวน 120 รายซึ่งตามธรรมเนียมของที่นี่ไม่สามารถนำเสนอได้รวดเดียวจบ จึงขอคัดเอา คนภาครัฐ มาบอกกล่าวกันก่อน

  เริ่มต้นด้วย ผู้บริหารในราชการพลเรือน ประกอบด้วย

  1.นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3.นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4.พ.ท.นพ.เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 5.นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 7.นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 8.นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองเลขาธิการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 9.นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเสิ่นหยาง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

  บุคลากรทางการแพทย์ในระดับบริหารมี 1.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ 2.นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 3.นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตบริหารสุขภาพที่ 4 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 4.นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 5.นพ.สายัณห์ เรืองกิตติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 6.รศ.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 7.นายประยุทธ ศิริวงษ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 8.รศ.ดร.ทพ.วรานันท์ บัวจีบ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9.พญ.วายุพา วงศ์วิกรม นายแพทย์เชี่ยวชาญรังสีแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี 10.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

  ข้าราชการประเภทอื่น ได้แก่ 1.นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2.รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3.ผศ.สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4.ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5.รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7.นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 8.นายอภิชาต ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคดี 2 สำนักงาน ปปง. 9.นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ สำนักงาน ป.ป.ช. 10.นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

  ยังมีผู้คนในภาครัฐทั้งผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ที่เข้า ปปร.18 พรุ่งนี้.

   

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง
  13:06

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:28 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์