'ศอ.รส.' เผย 'กคพ.'ส่งสำนวนสอบผู้ต้องหา ฐานกบฎ 58 รายแล้ว

ข่าว

'ศอ.รส.' เผย 'กคพ.'ส่งสำนวนสอบผู้ต้องหา ฐานกบฎ 58 รายแล้ว

ไทยรัฐออนไลน์

1 พ.ค. 2557 18:05 น.

บันทึก

"ศอ.รส." ชมถก "กกต.-รัฐ" เคาะวัน ลต.สำเร็จ เตรียมเสนอ "กกต." จัดตั้งคณะทำงานร่วมดูแล ลต. 20 ก.ค.ร่วมกัน เผยดีเอสไอส่งสำนวนสอบสวนผู้ต้องหาชุดแรก ฐานกบฏแล้ว 58 ราย 

วันที่ 1 พ.ค. ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส.สรุปผลการประชุมดังนี้ 1. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่การประชุมระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กับคณะของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ได้ประสบความสำเร็จในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค.นี้

ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญอันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศในเร็ววัน เพราะการเลือกตั้งจะทำให้ความขัดแย้งของกลุ่มมวลชนต่างๆ ได้ยุติลง แล้วมุ่งหวังใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบ

ศอ.รส. จะเสนอ กกต. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. กับ ศอ.รส. เพื่อเตรียมการต่างๆ ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งด้วย โดยผู้อำนวยการ ศอ.รส. จะได้มีหนังสือเรียนแจ้งประธาน กกต. เพื่อเสนอการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันดังกล่าวต่อไป

2. ศอ.รส. ได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กับพวก ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏว่า ในวันนี้ เวลา 14.00 น. จะได้นำสำนวนการสอบสวน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรก รวม 58 คน ไปส่งมอบให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

โดยข้อหาฐานความผิดที่เห็นควรสั่งฟ้อง คือ ร่วมกันเป็นกบฏ กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต

เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ

โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงาน งดจ้าง เพื่อบังคับรัฐบาลฯ และร่วมกันบุกรุก ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต.

สำหรับผู้ต้องหาชุดแรกที่มีความเห็นควรสั่งฟ้องในฐานความผิดเดียวกันข้างต้น ได้แก่  1. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 2. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 3. นายชุมพล จุลใส 4. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 5. นายอิสสระ สมชัย 6. นายวิทยา แก้วภราดัย7. นายถาวร เสนเนียม 8. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 9. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 10. นางสาวอัญชะลี ไพรีรัก

11. นายนิติธร ล้ำเหลือ 12. นายอุทัย ยอดมณี13. เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ 14. พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 15. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์16. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ 17. นายสุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ 18. นายสมบูรณ์ ทองบุราญ19. นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี 20. นายสาธิต ปิตุเตชะ

21. นายสกลธี ภัททิยกุล22. นายทศพล เพ็งส้ม 23. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 24. นายแก้วสรร อติโพธิ25. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 26. นายเสรี วงษ์มณฑา 27. นายกิตติศักดิ์ ปรกติ 28. นายถนอม อ่อนเกตุพล 29. นายชาญวิทย์ วิภูสิริ 30. นายไพบูลย์ นิติตะวัน

31. พลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 32. นายสุริยะใส กตะศิลา 33. นายพิภพ ธงไทย34. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 35. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 36. นายพิจารณ์ สุขภารังษี37. นายรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี หรือนายอมร อมรรัตนานนท์ 38. นายพิชิต ไชยมงคล 39. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 40. หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือพระสุวิทย์ ธีรธรรมโม หรือนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ

41. นายสาวิทย์ แก้วหวาน 42. นายสาธิต เซกัล 43. นายกิตติชัย ใสสะอาด 44. นายคมสันต์ ทองศิริ 45. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 46. นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ 47. นายมั่นแม่น กะการดี 48. นายประกอบกิจ อินทร์ทอง49. นายนัสเซอร์ ยีหมะ 50. นายพานสุวรรณ ณ แก้ว

51. นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด 52. นายสำราญ รอดเพชร 53. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 54. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี 55. นางทยา ทีปสุวรรณ 56. พล.อ.ท. วัชระ ฤทธาคนี 57. พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ 58. นายถวิล เปลี่ยนศรี

อนึ่งเฉพาะผู้ต้องหา 6 คนที่ได้เข้ามอบตัวแล้ว ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม จึงจะได้ส่งตัวต่อพนักงานอัยการในสัปดาห์หน้า ได้แก่ 1. นายสาธิต ปิตุเตชะ 2. นายสกลธี ภัททิยกุล 3. นายทศพล เพ็งส้ม 4. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 5. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และ 6. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ

สำหรับการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชุดที่ 2 ที่นอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง 58 คนดังกล่าว แม้จะไม่ใช่แกนนำหลักของ กปปส. แต่ก็มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นผู้เข้าร่วมกระทำผิดด้วย โดยเฉพาะข้อหาฐานความผิดร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง

ซึ่งมีจำนวนผู้ต้องหาอีกประมาณ 300 คน โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อันประกอบด้วยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพนักงานอัยการ จะได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือน พ.ค. นี้เช่นกัน

ศอ.รส. ขอเรียนย้ำต่อพี่น้องประชาชนว่า การดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติของหน่วยงานถึง 3 หน่วยงาน มีความโปร่งใสและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือแต่อย่างใด และเป็นที่ชัดเจนว่า แม้การเข้าร่วมการชุมนุมจะเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ

แต่ทว่าหากมีการกระทำผิดต่อกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าร่วมชุมนุมแล้ว ท่านก็จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนไปโดยไม่มีการละเว้น ท่านจึงควรใช้วิจารณญาณหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมดังกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

พีกในพีก! ผัวยันทุกฝ่ายรับรู้อยู่แบบ 3 คนผัวเมีย ฝ่ายเมียน้อย ลั่น! ไม่รักแล้ว
05:28

พีกในพีก! ผัวยันทุกฝ่ายรับรู้อยู่แบบ 3 คนผัวเมีย ฝ่ายเมียน้อย ลั่น! ไม่รักแล้ว

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 06:34 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์