ด่วน! โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมวุฒิสภา 2 พ.ค. แล้ว

ข่าว

ด่วน! โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมวุฒิสภา 2 พ.ค. แล้ว

ไทยรัฐออนไลน์

1 พ.ค. 2557 13:45 น.

โปรดเกล้าแล้ว พ.ร.ฎ. เรียกประชุมวิสามัญแห่งรัฐสภา 2 พ.ค. โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาล ปค.- แต่งตั้ง ป.ป.ช.

วันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2557 (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ได้แจ้งว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ที่วุฒิสภาจะต้องมีการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามมาตรา 226 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตามมาตรา 246 ประกอบกับมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ตามมาตรา 128 วรรคสาม เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ตามมาตรา 226 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 246 ประกอบกับมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2557

               

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เฟซบุ๊ก แตงโม ปล่อยคลิป กระติก ยาว 18 วินาที
00:18

เฟซบุ๊ก แตงโม ปล่อยคลิป กระติก ยาว 18 วินาที

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:17 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์