ประยุทธ์ มอบนโยบาย กอ.รมน. ยันรัฐบาลทำงานเต็มที่ โวต่างประเทศชมแก้โควิด

ข่าว

  ประยุทธ์ มอบนโยบาย กอ.รมน. ยันรัฐบาลทำงานเต็มที่ โวต่างประเทศชมแก้โควิด

  ไทยรัฐออนไลน์

  8 ธ.ค. 2564 17:44 น.

  “พล.อ.ประยุทธ์” พร้อม “บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก” มอบนโยบาย กอ.รมน. ขับเคลื่อนความมั่นคงประเทศสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยัน รัฐบาลทำงานเต็มที่ โว ต่างประเทศชมแก้ปัญหาโควิดได้ดี

  วันนี้ (8 ธ.ค. 2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564 และเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผนการปฏิรูปประเทศ ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าร่วมงาน โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ว่า มีความสอดคล้องและมีเป้าหมายบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกลไกหลักของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงในประเทศเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ โดยแผนการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งพิจารณาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19  ส่งเสริมความร่วมมือให้ความมั่นคงเป็นรากฐานในการต่อยอดการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ 

  รวมทั้งต้องเข้าใจในปัญหาและความต้องการของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และนำแนวทางตามพระราชดำริ “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พล.อ.ประยุทธ์ เน้นถึงการสร้างความเข้าใจ ไม่ให้หวาดระแวงกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

  ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในพื้นที่โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ถือเป็นโครงการสำคัญตามประเด็นเร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพื้นที่ในระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบล การเสริมสร้างให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และแนวทางของพระบรมวงศานุวงศ์ มาประยุกต์ใช้ในโครงการตามความเหมาะสม เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังแสดงความพอใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กอ.รมน. และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตัวเลขสถิติลดลงด้วย

  จากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลเกียรติยศ หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตามชายแดนจำนวน 8 หมู่บ้าน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เช่น โครงการท่อก๊าซมั่นคงประชาชนอุ่นใจ การจัดทำคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการลดโลกร้อน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน เป็นต้น

  พล.อ.ประยุทธ์ ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนย้ำว่า ทหารมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องการเมือง มีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามที่ได้อนุมัติไป สิ่งใดที่ดำเนินการแล้วดีให้ดำเนินการต่อไป ปรับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อเดินหน้าประเทศ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน รวมถึงให้ความสำคัญกับตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้หมู่บ้านในชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งอาชีพและการประกอบการ ให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอ เน้นการเข้าถึงปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุด ย้ำรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   "ประยุทธ์" ดิ้นสู้ "ธรรมนัส" เล่นเกมส์การเมือง
   11:04

   "ประยุทธ์" ดิ้นสู้ "ธรรมนัส" เล่นเกมส์การเมือง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   กอ.รมน.ยุทธศาสตร์ชาติประยุทธ์ จันทร์โอชาโควิด-19ปฏิรูปประเทศประวิตร วงษ์สุวรรณอนุพงษ์ เผ่าจินดาข่าวการเมืองข่าวการเมืองวันนี้ข่าวการเมืองออนไลน์

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 07:43 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์