เยาวชน นุ่งกระดาษลังบุกสภา ค้าน ตั้งกาสิโน-พนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย

ข่าว

  เยาวชน นุ่งกระดาษลังบุกสภา ค้าน ตั้งกาสิโน-พนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ธ.ค. 2564 16:18 น.

  เยาวชนนุ่งกระดาษลังบุกสภา ค้านตั้งกาสิโน พนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย จี้ ตั้งกมธ.ศึกษา ปลุกพลังเยาวชนร่วมจับตา วอน แก้ไขปัญหา สลากแพง และปฏิรูปตร.ได้ก่อน

  วันที่ 1 ธ.ค. 64 ที่อาคารสภาผู้แทนราษฎร เกียกกาย เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเครือข่ายสื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media move) ที่ร่วมเป็น "คณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน" ซึ่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ผ่านทางนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อสภาฯ กรณี ส.ส. หลายพรรค ผลักดันให้มีบ่อนกาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยเครือข่ายได้แต่งกายด้วยกระดาษลัง สะท้อนภาพเป็นผีพนันที่หมดตัว เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ด้วย

  นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาญัตติด่วน การขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (entertainment complex ที่มีกาสิโนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ โดยมี ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอญัตติรวม 12 ฉบับ ทุกฉบับมีเนื้อหาไปในทางเดียวกัน คือ เสนอให้ตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย และให้มีบริการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายอีกด้วย เครือข่ายซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนันมาอย่างต่อเนื่อง ได้สัมผัสถึงผลกระทบจากการพนันที่มีส่วนทำลายอนาคตเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว เราเห็นด้วยที่เรื่องนี้จะได้ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการศึกษา ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางตามวิถีทางประชาธิปไตย

  “อย่างไรก็ตาม เครือข่ายยังมีข้อกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือถูกใช้ประโยชน์จากการพนัน อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันว่า หากมีบ่อนกาสิโน ที่ถูกกฎหมายแล้ว จะลดปัญหาคนไทยไปเล่นพนันชายแดน หรือทำให้บ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายหายไปได้ หรือ การมีพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายแล้ว จะมีผลดีต่อสังคมไทยอย่างไร ทุกวันนี้ปัญหาจากการพนันอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยังไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเลย ตัวอย่างเช่น เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ แม้จะเพิ่มจำนวนการพิมพ์สลากฯมากขึ้นมหาศาล ก็ไม่ได้ทำให้ราคาสลากขายตามที่กำหนด 80 บาทแต่อย่างใด และที่อ้างว่าจะมีส่วนทำให้หวยใต้ดินลดลงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย มีเพียงการมอมเมาที่มากขึ้นเท่านั้น” นายโยธินกล่าว

  ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างกาสิโน และพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมาย จะเป็นการเพิ่มพื้นที่การพนัน สร้างนักพนันหน้าใหม่ มอมเมาสังคมให้ยิ่งหมกมุ่นกับการพนัน ส่วนความคุ้มค่าในมิติทางเศรษฐกิจ ที่ฝ่ายผู้สนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังมีข้อกังขาว่าสุดท้ายแล้วจะได้คุ้มเสียหรือไม่ เพราะการพนันทุกชนิดล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น อีกทั้ง “พฤติกรรมการติดพนัน” เป็นความผิดปกติทางจิตเวชชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน อาการคือ ไม่สามารถบังคับตัวเองให้ไม่ไปเล่นการพนันได้ แม้จะมีความทุกข์จากการพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ ยังคงต้องเล่นต่อไป และการพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะด้านสมอง งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่า การพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร และผู้ติดพนันส่วนหนึ่งมีภาวะซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง คนติดพนันที่อยากเลิกก็ไม่มีที่พึ่ง กลายสภาพเป็นคนที่ล้มเหลวทางชีวิตและสังคม

  “สถานการณ์การเล่นพนันในสังคมไทยในปี 2562 จากการสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีคนไทยกว่า 40 ล้านคน มีประสบการณ์เคยเล่นพนัน เป็นนักพนันหน้าใหม่ 7.19 แสนคน เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี กว่า 3.7 ล้านคน จากสถานการณ์การพนันที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้เล่น ครอบครัว คนรอบข้าง และบุคคลทั่วไปในสังคม ทั้งปัญหาหนี้สิน ความเครียด คดีความ อาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภาต้องตระหนักในข้อเท็จจริงเหล่านี้ด้วย” นายพชรพรรษ์ กล่าว

  นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า เครือข่ายฯมีจุดยืนและข้อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) พรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้

  1. เครือข่ายมีจุดยืนไม่สนับสนุนกาสิโน หรือพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งมิใช่เรื่องจุดยืนในทางศีลธรรมหรือศาสนา หรือดัดจริต แต่เป็นเพราะปัญหาการพนันอื่นๆที่ผ่านมาในสังคมไทย ยังไม่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะในรัฐบาลใด เราพบแต่วาทกรรม ความล้มเหลวและการขยายตัวของการพนันที่มากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปตำรวจที่มีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาเหล่านี้ก็ยังย่ำอยู่กับที่

  2. การที่สภาผู้แทนราษฎร กำลังจะพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (มีบ่อนกาสิโน) รวมไปถึงข้อเสนอพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เครือข่ายฯขอให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และผลกระทบทางสังคมในมิติต่างๆ รวมถึงการศึกษามาตรการควบคุมปัญหาและลดผลกระทบจากการพนัน โดยเฉพาะในประเด็นปกป้องเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง โดยควรมีตัวแทนจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ อาทิ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน หรือตัวแทนองค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ มิใช่มีแต่ฝ่ายสนับสนุน

  “3 ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการป้องกันปัญหา และศึกษาผลกระทบจากการพนันทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ควรร่วมคิดอ่านมาตรการ แนวทางอย่างเป็นระบบ มีมาตรการเชิงรุก แก้ปัญหาการพนันให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพนันออนไลน์ ที่พบว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันเพิ่มมากขึ้น และ 4.ทางเครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้เพื่อนเด็กๆ เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จับตาเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้อนาคตของเราถูกวางล้อมไว้ด้วยการมอมเมา ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง ควรช่วยกันศึกษาและแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของเรา ร่วมกันกำหนดอนาคตของเรา” นายณัฐพงศ์ กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ฮาวอาร์ยู? ลุงตู่ VS. ม้าซาอุ ถามม้าสบายดีมั้ย คำตอบที่ได้… ม้างับมือ
  03:47

  ฮาวอาร์ยู? ลุงตู่ VS. ม้าซาอุ ถามม้าสบายดีมั้ย คำตอบที่ได้… ม้างับมือ

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ค้านตั้งคาสิโนพนันออนไลน์พนันออนไลน์ถูกกฎหมายบุกสภารัฐสภาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงปฏิรูปตำรวจเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันสภาเด็กเยาวชนประเทศไทยข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์