ปิดหีบเลือกตั้ง อบต. แนะคนไม่ไปใช้สิทธิ์แจ้งเหตุใน 7 วัน ทำผ่านออนไลน์ได้

ข่าว

  ปิดหีบเลือกตั้ง อบต. แนะคนไม่ไปใช้สิทธิ์แจ้งเหตุใน 7 วัน ทำผ่านออนไลน์ได้

  ไทยรัฐออนไลน์

  28 พ.ย. 2564 17:09 น.

  ปิดหีบเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศแล้ว ลุ้นนับคะแนนผู้สมัคร ส.อบต. - นายก อบต. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แนะคนไม่ไปใช้สิทธิ์แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน กกต. เพิ่มความสะดวกทำผ่านออนไลน์ได้

  วันที่ 28 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปิดหีบลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา จากนั้นจะดำเนินการต่อในขั้นตอนของการนับคะแนนโดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 4 คน นับคะแนนผู้สมัคร ส.อบต. และนายก อบต. ซึ่งในส่วนของผลการนับคะแนนจะรายงานให้ทราบในระยะต่อไป

  ขณะที่ช่วงสายของวันนี้ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวภาพรวมการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ จำนวน 5,300 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงกรรมการการเลือกตั้งอีกหลายคนก็เดินทางลงพื้นที่กระจายหลายจังหวัด เพื่อดูความเรียบร้อยและสังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วย

  ในส่วนของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

  • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
  • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
  • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
  • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
  • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

  กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้

  นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังเปิดให้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

  1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

  • เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th
  • แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

  2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

  3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐาน

  ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

  หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์

  • สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
  • สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  • เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
  • ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  • ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  • ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นการถูกจำกัดสิทธิ์
  • กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง


  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   เลือกตั้งซ่อม "พปชร." พ่าย "ปชป." หมดรูป : ขีดเส้นใต้เมืองไทย
   11:05

   เลือกตั้งซ่อม "พปชร." พ่าย "ปชป." หมดรูป : ขีดเส้นใต้เมืองไทย

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 00:23 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์