“วิรัช-ทัศนียา-ทัศนาพร” 3 ส.ส.พลังประชารัฐ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ข่าว

  “วิรัช-ทัศนียา-ทัศนาพร” 3 ส.ส.พลังประชารัฐ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 พ.ย. 2564 00:38 น.

  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งประทับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอลโคราช ทำ “วิรัช-ทัศนียา-ทัศนาพร” 3 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ต้องยุติหน้าที่ทันที

  วันที่ 2 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีการประชุมคดีพิจารณาสำนวนที่อัยการสูงสุด ฟ้อง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (ประธานวิปรัฐบาล) กับพวกรวม 87 คน ในข้อหาที่แตกต่างกัน โดยสรุปรวมว่า

  • ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุจริตในการร่วมกันออกแบบ กำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
  • เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ หรือกระทำการใดๆ โดยมิได้มุ่งหมายแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
  • เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติพิจารณา หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ เพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับเสนอราคาในครั้งนั้น
  • เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริต
  • เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
  • เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
  • เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทำเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติการตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น หรือว่ากระทำการอย่างใดต่อหน้าที่ของตนอันเป็นเท็จ
  • ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสได้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม
  • ตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  • ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม
  • ร่วมกันปลอมเอกสาร
  • ร่วมกันใช้เอกสารปลอม
  • สนับสนุนเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าพนักงานของรัฐในการทำหน้าที่โดยทุจริต
  • พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10, 11, 12, 13
  • พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157, 162, 264, 265, 268, 83, 86, 91

  ในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมชี้มูลความผิด นายวิรัช สมัยเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันกับพวก รวม 87 คน ทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 จัดสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 18 จังหวัด มูลค่า 4,459 ล้านบาท รวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จ.นครราชสีมาด้วย แต่ปรากฏว่าการสร้างสนามฟุตซอลใน จ.นครราชสีมา กลับสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้

  วันนี้ องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาสำนวนแล้วมีคำสั่งประทับรับฟ้อง ซึ่งตาม วิ.อม. บัญญัติไว้ว่าหากศาลประทับฟ้องเเล้วให้จำเลยยุติปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ฉะนั้นจำเลยที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล โดยศาลนัดพิจารณาคดีนัดแรกวันที่ 20 ธ.ค. 2564 (สอบคำให้การ) เวลา 09.00 น.

  ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีคำสั่ง ทำให้ นายวิรัช รวมถึง นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ภรรยาของนายวิรัช และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ น้องสาวนางทัศนียา ซึ่งเป็นจำเลยในคดี ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ทันที

  อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.) เป็นการประชุมนัดแรกของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ต้องจับตาต่อไปว่าพรรคพลังประชารัฐจะมีท่าทีอย่างไร รวมถึงหัวหน้าพรรคอย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เนื่องจากนายวิรัช นั้นเป็นประธานวิปรัฐบาลด้วย.

  วิรัช รัตนเศรษฐ
  วิรัช รัตนเศรษฐ
  ทัศนียา รัตนเศรษฐ
  ทัศนียา รัตนเศรษฐ
  ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
  ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ทุจริตสนามฟุตซอลทุจริตสนามฟุตซอลโคราชวิรัช รัตนเศรษฐทัศนียา รัตนเศรษฐพรรคพลังประชารัฐทัศนาพร เกษเมธีการุณหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์ข่าวการเมืองล่าสุด

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10:28 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์