โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยะ ปะตังทา” ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด

ข่าว

  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยะ ปะตังทา” ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด

  ไทยรัฐออนไลน์2 พ.ย. 2564 20:38 น.
  SHARE

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยะ ปะตังทา” เป็นตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ส่วน “พล.อ.ณัฐพล” มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกฯ

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้

  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น

  โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 กันยายน 2564 และต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 แต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 21 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 15/2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 283-8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 จนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564

  (อ่านต้นฉบับ)


  ขณะที่วันเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 276/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า

  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จึงแต่งตั้ง พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564

  (อ่านต้นฉบับ)

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ราชกิจจานุเบกษาปิยะ ปะตังทาศาลปกครองพระบรมราชโองการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุดประธานศาลปกครองสูงสุดณัฐพล นาคพาณิชย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์
   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09:44 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์