ผ่านร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ห้ามใช้ตำแหน่งแทรกแซงทางวินัย

ข่าว

  ผ่านร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ห้ามใช้ตำแหน่งแทรกแซงทางวินัย

  ไทยรัฐออนไลน์

  22 ก.ย. 2564 09:33 น.

  คณะรัฐมนตรี ผ่านร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ปรับแก้เพิ่มเติม ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ไม่บิดเบือนแก่ประชาชน ไม่ใช้ตำแหน่งแทรกแซงการดำเนินการทางวินัย

  วันที่ 22 ก.ย. 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (21 กันยายน 2564) ว่า ครม.เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. .... ตามที่ได้ปรับแก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง โดยสาระที่ได้ปรับแก้เพิ่มเติมมีดังนี้

  1.เพิ่มพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้ข้าราชการการเมืองต้องดำรงตนโดยเปิดเผย หรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่บิดเบือนแก่ประชาชน

  2.เพิ่มเติมถ้อยคำ “การดำเนินการทางวินัย” โดยกำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าก้าวก่ายหรือแทรกแซงเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

  นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำร่างประมวลจริยธรรมฯ ใช้บังคับกับบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 โดยอนุโลมด้วย

  สำหรับสาระสำคัญของร่างประมวลจริยธรรมทั้งฉบับ ประกอบด้วย

  (1)ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  (2)ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

  (3)ต้องกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

  (4)ต้องดำรงตนโดยเปิดเผย หรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่บิดเบือนแก่ประชาชน

  (5)ต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ

  (6)ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยต้องดำรงตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

  (7)ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าก้าวก่าย หรือแทรกแซงเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

  (8)ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัชดา ธนาดิเรกมติคณะรัฐมนตรีร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินการทางวินัยยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริตรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์ข่าวการเมืองล่าสุด

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 21:05 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์