สธ.การันตี "ซิโนแวค" กันเดลตา ยันจัดซื้อ ATK โปร่งใส-ไม่ล็อกสเปก

ข่าว

  สธ.การันตี "ซิโนแวค" กันเดลตา ยันจัดซื้อ ATK โปร่งใส-ไม่ล็อกสเปก

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ก.ย. 2564 01:11 น.

  สธ.ยันวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิผล ป้องเชื้อเดลตาได้ พร้อมช่วยระบบสาธารณสุขไทย ยันยอดผู้ป่วยลดจริง ใช้ตัวเลขหลายหน่วยงานประกอบ แจงจัดซื้อ ATK โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ล็อกสเปก

  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 ที่รัฐสภา นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องวัคซีนซิโนแวค ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อสังคมว่า ยืนยันในความมั่นใจของวัคซีนซิโนแวคว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล มีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนจาก อย. ซึ่งได้อนุมัติไปตั้งแต่ 22 ก.พ.64 เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน ทั้งประเด็นความปลอดภัย คุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล โดยผู้เชี่ยวชาญภายใน อย. และภายนอกร่วมดำเนินการเพื่อให้ได้วัคซีนซิโนแวคที่มีประสิทธิผล ยืนยันว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่มาจากประเทศบราซิลถึงไทย ซึ่งมีประสิทธิผลร้อยละ 50 สามารถลดความรุนแรงได้ร้อยละ 70 ลดการเสียชีวิตร้อยละ 100 ดังนั้นขอให้มั่นใจ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกก็ได้ขึ้นทะเบียนรับรองแล้ว 

  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ทุกลอตของวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อใด ได้รับการรับรองรุ่นแล้ว ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการตรวจสอบวัคซีนได้ มีความปลอดภัย มีคุณภาพของวัคซีน และผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น ก่อนจะนำมาใช้กับประชาชน ซิโนแวคเป็นวัคซีนเชื้อตาย มีผลข้างเคียงน้อย ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรม ซึ่งเมื่อมีเชื้อเดลตาจากการทำการทดลองร่วมกับมหิดล พบว่า ซิโนแวค 2 เข็ม ก็สามารถกันเดลตาได้ แต่ถ้าสูตรไขว้ซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกา ยิ่งมีประสิทธิภาพสูง ยืนยันว่าซิโนแวคสองเข็มที่หลายคนได้รับ ไม่ได้เสียเปล่า แต่ถ้ายังมีคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็จะเป็นอันตราย อย่างไรก็ตามถ้าประเทศไทยไม่มีการฉีดวัคซีนเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา จะมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้ ดังนั้นซิโนแวคช่วยเรื่องสาธารณสุขของประเทศไทยเอาไว้ได้ 

  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนป้องกันการป่วยหนัก ป้องกันการเสียชีวิต ตั้งแต่ต้นปี 63-64 เราใช้วัคซีนในภาพรวมที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ 75 สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป ยืนยันมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 และเมื่อมีเชื้อเดลตาเข้ามา กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หาวิธีให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงเกิดสูตรไขว้ซิโนแวคบวกแอสตราฯ ซึ่งได้ประสิทธิผลถึง 3 เท่า ทางองค์การอนามัยโลกจึงจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคหลายร้อยล้านโดสเพื่อกระจายไปหลายประเทศทั่วโลก  

  ดังนั้นขออย่าด้อยค่าซิโนแวค อย่าทำให้ประชาชนหวาดกลัววัคซีนจนไม่กล้าไปรับการฉีดวัคซีน ขอให้เชื่อมั่นวัคซีนที่เรามี ส่วนกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ทำไมช่วงนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ขอยืนยันว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ปกติ วิเคราะห์ข้อมูลที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ค่าของตัวเลขเชื่อถือได้ โดยความร่วมมือจากหลายหน่วนงาน หากต้องการดูภาพสะท้อนที่แท้จริง ผู้อภิปรายสามารถไปดูได้ที่โรงพยาบาลบุษราคัม จะได้เห็นสภาพที่แท้จริง ที่วันนี้เหลือผู้ป่วย 1,500 คน จากเดิมมากกว่า 3,500 คน ปัจจุบันไม่มีคนป่วยล้นและแออัดเหมือนเดิมแล้ว 

  นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  กล่าวถึงกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่มีการพาดพิงการทุจริตการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ว่า ชุดตรวจ ATK เป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำมาประกอบการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งประชาชนสามารถใช้เองได้ ภาครัฐจึงได้จัดงบประมาณจัดหา 8.5 ล้านชุด แจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งกระบวนการจัดซื้อและหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ คือ โรงพยาบาลราชวิถี โดยได้พิจารณาจากงบประมาณจำนวนและคุณสมบัติ ซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อกระจายให้ประชาชนต่อไป ทาง สปสช.จะโอนเงินให้โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐและกระจายไปตามแผน ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าจัดซื้อโดยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

  นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า การจัดซื้อ ATK เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อ เนื่องจากมีกลไกในการป้องกันไม่ให้มาหาผลประโยชน์ใดๆ ยืนยันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการบันทึกวิดีทัศน์ทุกขั้นตอน มีการเปิดยื่นให้เสนอราคา ซึ่งมีเข้ามา 19 ราย ผ่านเข้าถึงขั้นตอนเปิดซอง 16 ราย เป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์จนได้ ATK ที่มีคุณภาพและราคาถูกที่สุด และเป็น ATK ที่ผ่านกลไกตลาดจนถึงประชาชน และขอยืนยันว่า อภ.ดำเนินการอย่างโปร่งใส  

  นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าววา ATK เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ อย.รับผิดชอบ เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นใช้วินิจฉัย ดังนั้นจึงต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน อย.จึงเป็นตัวแทนผู้บริโภค จึงขอให้มั่นใจว่าเราดูแลทุกคนเหมือนญาติพี่น้อง ดังนั้นเครื่องมือที่ออกจาก อย.ไปได้คุณภาพได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ การผลิตผ่านเกณฑ์ในการทดสอบของ อย. และผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องความไว ความจำเพาะ ความไม่จำเพาะในการวินิจฉัย ขอให้มั่นใจ ATK ในการที่ประชาชนจะทำไปใช้เองแบบโฮมยูส ได้มาตรฐาน อย.ขึ้นทะเบียนให้ใช้แบบฉุกเฉิน ส่วนการติดตามภายหลังออกสู่ตลาด ก็มีการสุ่มตรวจอยู่เสมอ จึงขอให้มั่นใจในคุณภาพและในการทำหน้าที่ของ อย.

  ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการล็อกสเปกชุดตรวจ ATK นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า ไม่มีการล็อกสเปก และทางเลขาฯ อย.ยืนยันว่าชุดตรวจ ATK ที่จะซื้อ 8.5 ล้านชุด คือ โฮมยูสให้ประชาชนใช้ 

  เมื่อถามถึงที่ชมรมแพทย์ชนบทยังมีข้อสงสัยในคุณภาพและการจัดซื้อก่อนหน้านี้ นายศุภชัยกล่าวว่า ตนคิดว่าถึงวันนี้ทางชมรมแพทย์ชนบทเข้าใจแล้ว เพราะชมรมแพทย์ชนบทพูดถึงชุดตรวจ ATK สำหรับโปรเฟสชันนัลยูส เพื่อซื้อให้แพทย์ใช้ โดยด้ามแยงจมูกจะยาวกว่า ส่วนชุดตรวจที่ซื้อให้ประชาชนใช้เองนั้นด้ามจะสั้นกว่า ฉะนั้นชุดตรวจมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรอง (EUL) นั้น คือชุดตรวจมาตรฐานโปรเฟสชันนัลยูส ซึ่งใช้สำหรับแพทย์ แต่ที่กำลังจะซื้อคือแบบที่ให้ประชาชนใช้ ดังนั้นยืนยันไม่มีการล็อกสเปก ศบค.อาจจะเข้าใจอย่างหนึ่ง แต่หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ทราบแล้ว และทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ก็ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาส่งมอบ ยืนยันทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ล็อกสเปก.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วัคซีนวัคซีนซิโนแวคชุดตรวจ ATKATKโควิดโควิด-19สธ.อภิปรายไม่ไว้วางใจอ๓ิปรายศึกซักฟอกข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 06:47 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์