มติ 476 ต่อ 70 เห็นชอบ ม.3 แก้ไข ม.83 ปรับสัดส่วน ส.ส.-บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ข่าว

  มติ 476 ต่อ 70 เห็นชอบ ม.3 แก้ไข ม.83 ปรับสัดส่วน ส.ส.-บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

  ไทยรัฐออนไลน์

  25 ส.ค. 2564 15:29 น.

  สมาชิกรัฐสภา ลงมติ 476 ต่อ 70 เสียง เห็นชอบมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 ตามกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ปรับสัดส่วน ส.ส.แบ่งเขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

  วันที่ 25 ส.ค. 2564 ที่ประชุมรัฐมนตรี ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) วาระที่ 2 หลังกรรมาธิการแก้ไขเสร็จสิ้น ซึ่งขณะนี้เป็นการอภิปรายมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 ของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็น ผู้แปรญัตติที่ขอสงวนคำแปรญัตติ และสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็นมาตราเกี่ยวข้องกับจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

  เวลา 14.04 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายสนับสนุนกรรมาธิการเสียงข้างน้อย เสียดายที่การแก้ครั้งนี้ไม่เปิดทางให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้เพื่อหาทางออกร่วมกันกับประชาชนทุกกลุ่ม เมื่อถูกลดทอนเหลือเท่านี้ก็ต้องเสนอทางออกที่ดีที่สุด ย้ำว่า บัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ เป็นสิ่งที่ต้องการมาตั้งแต่เริ่มต้น แต่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และสนับสนุน ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบวิธีคำนวณ ส.ส. ในสภาอย่างเป็นธรรมได้ในมาตรา 91 ด้วย พรรคก้าวไกลทุกคนพร้อมต่อสู้ผ่านสนามการเลือกตั้ง เพราะมั่นใจว่าเสียงประชาชนส่วนใหญ่จะมีพลัง มีความหมาย มีอำนาจมากที่สุด

  เวลา 14.11 น. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงก่อนการลงมติมาตรา 83 ว่า การลงมติรายมาตราเป็นความสำคัญ เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบ้านเมืองเรามีโจทย์ทางการเมืองหลายโจทย์ในขณะนี้ โควิด เศรษฐกิจ การเมือง หนึ่งในนั้นคือรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องที่ต้องการ ส.ส.ร. มาร่าง คิดว่าไม่แตกต่างจากสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ในที่นี้ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ศาล รธน. ไม่สามาถทำได้เพราะต้องถามประชามติประชาชน ต้องยอมรับกติกามีข้อกล่าวหาเบื้องต้นกับกรรมาธิการ ได้มีการแก้ไขตามอำเภอใจ ไม่เป็นตามข้อบังคับ หรือรัฐธรรมนูญ วานนี้มีมติแล้วว่าการดำเนินการ กรรมาธิการดำเนินการตามมติรัฐสภา วันนี้ขอยืนยันอีกครั้งว่าดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทุกประการ และหากวันนี้ผ่านความเห็นชอบเป็นจุดสำคัญที่จะถอดสลักทางการเมือง สาระสำคัญของมาตรา 83 คือ ส.ส. 500 คน แบ่งเขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน เสนอระบบบัตร 2 ใบ และเพิ่มเติมข้อความให้เกิดความชัดเจน จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 86 นำไปสู่การแก้ไขมาตรา 91

  เวลา 14.27 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากในมาตรา 83 เพิ่มเติม ว่า กรรมาธิการเสียงข้างมากมีเจตนารมณ์คำนึงถึงตลอด ไม่ปิดกั้นเครื่องมือที่จะใช้แทนบัตรเลือกตั้งในอนาคต และสัดส่วน ส.ส. 400 ต่อ 100 เพราะ ส.ส.ที่มีศักดิ์ศรีเท่ากัน 

  เวลา 14.34 น. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ยืนยันเห็นด้วยกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ระบบเลือกตั้งที่ดีต้องสะท้อนฉันทามติเจตจำนงของประชาชนในประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนได้ ถ้าต้องการความสมดุลต้องเป็น 350 ต่อ 150 จะเป็นทางออกอย่างแท้จริง

  เวลา 14.38 น. นายแพทย์ชลน่าน ประท้วงประธานในที่ประชุมว่า เหตุใดผู้ที่ไม่ได้สงวนคำแปรญัตติจึงอภิปรายนอกมาตราได้ และทำไม นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงปล่อยให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงในตอนท้าย โดยประธานชี้แจงว่าพยายามตบเข้ามาแล้วแต่ไม่มีใครปฏิบัติตาม 

  เวลา 14.42 น. นายพรเพชร ถาม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ ลุกขึ้นชี้แจงว่า กรรมาธิการพิจารณาครบถ้วนครอบคลุมทุกประการแล้วในมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 ขอยืนความเห็นกรรมาธิการตามร่างที่เสนอ โดยกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้สงวนคำแปรญัตติยังติดใจจึงต้องลงมติ

  เวลา 14.47 น. ประธานในที่ประชุมกดออดเรียนสมาชิกรัฐสภาตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติว่าจะเห็นชอบให้มีการมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 หรือไม่ โดยผลการลงมติเป็นดังนี้

  • เห็นด้วย 542(+1)
  • ไม่เห็นด้วย 7
  • งดออกเสียง 91
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 3

  จากนั้นถามว่าหากเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากมีการแก้ไข (กดปุ่มเห็นด้วย) หรือเห็นด้วยตามที่กรรมาธิการและผู้สงวนคำแปรญัตติแก้ไข (กดปุ่มไม่เห็นด้วย)

  • เห็นด้วย 476
  • ไม่เห็นด้วย 70
  • งดออกเสียง 91
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 1
  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ประชุมสภาประชุมรัฐสภาร่างรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้ง ส.ส.บัตรเลือกตั้ง 2 ใบส.ส.แบบแบ่งเขตส.ส.บัญชีรายชื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3รัฐธรรมนูญ มาตรา 83ข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16:20 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์