ถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ นายกฯนำถวายสัตย์ ขอเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ข่าว

  ถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ นายกฯนำถวายสัตย์ ขอเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  29 ก.ค. 2564 05:04 น.

  ฝ่ายนิติบัญญัติ-บริหาร-ตุลาการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัย มงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ส่วนกองทัพบก-กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวง 21 นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ตำรวจและลูกจ้างในสังกัดลงนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางออนไลน์

  ที่ท่าวาสุกรี เขตดุสิต เมื่อเวลา 07.52 น. วันที่ 28 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา และเต่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ต่อมาเวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระอุโบสถวัด ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

  ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.

  ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 08.30 น. วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และผู้แทนข้าราชการพลเรือนร่วมพิธี โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์และผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกราบบังคมทูลถวาย พระพรชัยมงคล ใจความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงทุ่มเทพระวรกายกำลังพระปัญญา บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ ยามบ้านเมืองประสบวิกฤติภัยใด ทรงห่วงใยอาทรผองพสกนิกรและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อผ่อนบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งข้าราชการทุกหน่วยงานน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามด้วยใจตระหนักและจงรักภักดี พระบุญญาบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แผ่ ไพศาลปกแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์ให้ผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน

  ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญ พร้อมสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนาน

  จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศ ชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ก่อนทั้งหมดถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พล.อ.ประยุทธ์นำร้องเพลงสดุดีจอมราชา

  ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีนายสุชาติ ตันเจริญและนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมข้าราชการรัฐสภาร่วมพิธี โดยนายชวนถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพร ชัยมงคล จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา

  ที่ศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จากนั้นร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมเปิดให้ถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ

  ขณะที่กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก ยิงสลุตหลวง 21 นัด ที่ท้องสนามหลวง ขณะที่กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ยิงสลุตหลวง 21 นัด ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม ส่วนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวง 21 นัดที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

  ส่วนที่อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดให้ตำรวจและลูกจ้างในสังกัด ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทางออนไลน์จนถึงวันที่ 31 ก.ค.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประยุทธ์ จันทร์โอชาถวายสัตย์ปฏิญาณยิงสลุตหลวงยิงสลุตหลวง 21 นัดถวายพระพรชัยชวน หลีกภัยข่าวหน้า1ข่าววันนี้

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10:32 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์