ครม.เห็นชอบ แนวทาง-ขั้นตอนขอเพิ่ม และเปลี่ยนแปลง งบฯรายจ่ายประจำปี 65

ข่าว

  ครม.เห็นชอบ แนวทาง-ขั้นตอนขอเพิ่ม และเปลี่ยนแปลง งบฯรายจ่ายประจำปี 65

  ไทยรัฐออนไลน์

  21 ก.ค. 2564 10:47 น.

  โฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบ แนวทางและขั้นตอนขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 124,291.8472 ล้านบาท 

  วันที่ 21 ก.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา มีมติรับทราบและเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางและขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จำนวน 124,291.8472 ล้านบาท ได้แก่ (1) รายจ่ายที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่เกิดจากกฎหมาย สัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิจำนวน 36,771.7306 ล้านบาท  (2) รายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รายจ่ายเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือค่าบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเป็นรายจ่ายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 87,520.1166 ล้านบาท

  2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 38.8934 ล้านบาท โดยเป็นการปรับลดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14.9254 ล้านบาท และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23.9680 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 38.8934 ล้านบาท

  โอกาสนี้ ครม. ยังรับทราบการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,484.1629 ล้านบาท

  “ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (2564-2565) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2565 นี้ ซึ่งจากนี้ สำนักงบประมาณจะได้นำเรื่อง การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบแล้ว เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย” นายอนุชา กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19งบประมาณปี 2565งบปี 65ประชุมครม.อนุชา บูรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลงบประมาณรายจ่าย ปี 2565ข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 15:50 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์