"อัครเดช" เสนอ 4 เรื่องด่วนให้รัฐบาลเร่งใช้งบดูแลคนกักตัวด่วน

ข่าว

"อัครเดช" เสนอ 4 เรื่องด่วนให้รัฐบาลเร่งใช้งบดูแลคนกักตัวด่วน

ไทยรัฐออนไลน์

8 ก.ค. 2564 22:07 น.

"อัครเดช" เสนอ 4 เรื่องด่วนให้รัฐบาลเร่งใช้งบดูแลคนกักตัวด่วน แนะเคารพแอปฯหมอพร้อม เร่งฉีดวัคซีนคนลงทะเบียนแล้ว วอนแก้ปัญหาโรงพยาบาลปัดตรวจหาเชื้อ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในญัตติด่วน เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 เพื่อมีมติให้รัฐบาลรับไปดำเนินการ โดยระบุว่า มีประเด็นที่จะส่งความเห็นไปยังรัฐบาลทั้งหมด 4 ประเด็น ที่เป็นปัญหากระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจปากท้อง ทุกสาขาอาชีพและก็ทุกช่วงอายุทุกวัย เนื่องจากการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอ และไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไว้ตั้งแต่ตอนแรก

ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ทำให้มีพี่น้องประชาชนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้ไปลงทะเบียนแสดงความจำนงต้องการรับวัคซีน และหากจำได้ในเวลานั้นพี่น้องประชาชนขาดความมั่นใจในเรื่องวัคซีน จนพวกเราในฐานะที่เป็นนักการเมืองต้องไปรณรงค์ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนให้มาลงทะเบียนรับวัคซีน

แต่หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อถึงคิวฉีดวัคซีนต้นเดือนมิถุนายน ผู้ที่ลงทะเบียนกลับไม่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชันที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง แต่รัฐบาลได้นำวัคซีนเหล่านั้นไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง แม้ว่าส่วนตัวจะเห็นด้วยกับการแบ่งวัคซีนบางส่วนไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในบางจุดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง เพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมระงับยับยั้งการแพร่ระบาดได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลไม่สามารถกำหนดว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนั้นจะได้รับวัคซีนวันไหนเวลาไหนที่แน่นอน จึงทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย

ดังนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด จึงทำให้เกิดการวิ่งหาเส้นสาย ใครที่ต้องการที่จะรับวัคซีนก็พยายามไปหาคนที่รู้จักเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน บางคนก็โทรมาหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ้าง โทรไปหาผู้นำในชุมชนบ้าง แต่สมาชิกสภาผู้แทนอย่างเราไม่มีโควตา แม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารัฐบาลจัดสรรวัคซีนอย่างไร ทำให้ตอบคำถามพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่ารัฐบาลจะจัดวัคซีนฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อไหร่ เป็นผลให้ปัญหาวัคซีนกระทบความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในเวลาต่อมา เพราะการบริหารจัดการที่รัฐบาลได้สร้างขึ้นมาด้วยการที่ไม่เคารพในกฎเกณฑ์ที่ตัวรัฐบาลเองเป็นผู้กำหนดที่มา

นายอัครเดช จึงเรียกร้องว่า รัฐบาลต้องเคารพในสิ่งที่ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมา ซึ่งหมายถึงแอปพลิเคชันหมอพร้อม หากรัฐบาลไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามกำหนด แต่จำเป็นต้องกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ว่าเป็นเมื่อใด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบไปดำเนินการเร่งด่วน ไม่ใช่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนรอโดยไร้คำตอบ ไร้ระยะเวลา โดยไม่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้

โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง วันนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นในตลาดสดเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพียงวันเดียวมีผู้ติดเชื้อถึง 59 คน พี่น้องประชาชนอยู่ในภาวะอกสั่นขวัญหาย พร้อมกับให้ตนมาบอกรัฐบาลให้เร่งฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านโป่งที่วันนี้กลายเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 อย่างรุนแรง

เรื่องที่ 2 ปัญหาการกักตัว วันนี้รัฐบาลไม่มีงบประมาณในการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องกักตัวตามมาตรการของทางราชการ ขณะที่พี่น้องประชาชนมีรายได้น้อยจะใช้ชีวิตอย่างไร ในเมื่อตัวเองนั้นยังต้องหาเช้ากินค่ำ ดังนั้นตนรวมถึงผู้นำท้องถิ่นจึงร่วมกันลงไปดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านั้นทุกวัน เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก

จึงขอฝากไปถึงรัฐบาลว่า ให้รัฐบาลได้ปรับกลไกการบริหารงานในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องกักตัวเพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ 3 การเตรียมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เสี่ยง ขอให้รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ เช่น เครื่องช่วยหายใจให้เพียงพอกับผู้ป่วย เพราะจากการที่ตนเป็นกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ Covid-19 การบริหารงบประมาณ การใช้งบประมาณของรัฐบาลในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือแพทย์ เห็นว่ายังเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ชีวิตเครื่องช่วยหายใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังมีการติดโควิดเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้ให้เพียงพอต่อการดูแลพี่น้องประชาชนของเรา

เรื่องที่ 4 การตรวจหาเชื้อ ในวันนี้เมื่อสถานพยาบาลตรวจหาเชื้อแล้วพบเชื้อ สถานพยาบาลต้องรับเป็นผู้ป่วย เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดไว้ หากสถานพยาบาลไม่รับก็จะมีความผิดทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ จึงไม่รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถไปตรวจหาเชื้อได้ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหานี้ด่วน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19โควิดวันนี้สถานการณ์โควิดอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์อภิปรายหมอพร้อมวัคซีนลงทะเบียนฉีดวัคซีนข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 15:23 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์