ไลฟ์สไตล์
100 year

ขยายเวลาตรวจโควิด-19 ทำประกันสุขภาพให้ต่างด้าวถึง 13 ก.ย.นี้ (คลิป)

ไทยรัฐออนไลน์
18 มิ.ย. 2564 16:40 น.
SHARE

กรมการจัดหางาน ขยายเวลาตรวจโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และ ยื่นขออนุญาตทำงาน ให้ต่างด้าว ตามมติ ครม. ออกไปถึง 13 ก.ย.64 และขยายเวลาลงทะเบียนต่างด้าวไม่มีนายจ้างถึง 31 มี.ค.65

วันที่ 18 มิ.ย. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขยายเวลา ตรวจโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน ให้ต่างด้าว ตามมติ ครม.เมื่อ 8 มิ.ย.2564 ออกไปถึง 13 ก.ย.64 และขยายเวลาลงทะเบียนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง ถึง 31 มี.ค.65 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 เห็นชอบ ขยายเวลาดำเนินการ ให้ต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธ.ค. 63 ตรวจโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) ออกไปถึง 13 ก.ย. 64 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ยังคงมีความรุนแรง และพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 70 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม

ที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวทำงานหนาแน่น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยรวม จึงจำเป็นต้องชะลอหรือยับยั้งการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประกอบกับมติครม.วันที่ 26 ม.ค. 64 และมติครม.วันที่ 7 เม.ย.64 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

1. ให้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48) กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ประกอบกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 และมติครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ที่จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 13 ก.ย. 64

2. สำหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64 และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 64 ตามแนวทางที่กำหนดเดิม

3. ส่วนคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ออกไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 65

“สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ” นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานต่างด้าวตรวจโควิด-19ประกันสุขภาพลงทะเบียนต่างด้าวไม่มีนายจ้างข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 05:03 น.