ไลฟ์สไตล์
100 year

สั่งเร่งบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตราเร็วที่สุด บรรเทาว่างงาน

ไทยรัฐออนไลน์
10 มิ.ย. 2564 12:16 น.
SHARE

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง เร่งบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เข้าปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด ช่วยเด็กจบใหม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีงานทำ

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ส่วนราชการในแต่ละกระทรวงที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรานี้ เร่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีงานทำ และให้มีการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี สิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 2565 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะมีหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อเร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2564 ต่อไป
 
สำหรับ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค/ส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด ดังนี้
 
1. กระทรวงการคลัง รวม 1,045 อัตรา

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา
 • สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 406 อัตรา

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 406 อัตรา

4. กระทรวงเกษตรและหกรณ์ จำนวน 1,664 อัตรา

 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา
 • สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา

5. กระทรวงคมนาคม จำนวน 546 อัตรา

 • สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา
 • ท่าอากาศยาน 140 อัตรา

6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • สำนักงานสถิติจังหวัด 406 อัตรา

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 406 อัตรา

8. กระทรวงพลังงาน

 • สำนักงานพลังงานจังหวัด 406 อัตรา

9. กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,218 อัตรา

 • สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 406 อัตรา

10. กระทรวงยุติธรรม จำนวน 505 อัตรา

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

11. กระทรวงแรงงาน จำนวน 1,774 อัตรา

 • สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา
 • กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา

12. กระทรวงวัฒนธรรม

 • สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 406 อัตรา

13. กระทรวงสาธารณสุข

 • สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 406 อัตรา

14. กระทรวงอุตสาหกรรม

 • สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 406 อัตรา

นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า “การกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ และให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเร่งบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19พนักงานราชการเฉพาะกิจพนักงานราชการเด็กจบใหม่ว่างงานว่างงานจากโควิด-19ประยุทธ์ จันทร์โอชาจ้างเด็กจบใหม่ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 05:57 น.