กางร่างงบปี 2565 เพิ่ม-ลดตรงไหน ใช้อย่างไร ทำไมเป็นงบประมาณที่ถูกวิจารณ์ว่า "ไม่เห็นหัวประชาชน”

ข่าว

กางร่างงบปี 2565 เพิ่ม-ลดตรงไหน ใช้อย่างไร ทำไมเป็นงบประมาณที่ถูกวิจารณ์ว่า "ไม่เห็นหัวประชาชน”

ไทยรัฐออนไลน์

3 มิ.ย. 2564 16:00 น.

 • การประชุมรัฐสภาอภิปรายร่างงบประมาณประจำปี 2565 อย่างดุเดือด ทั้งจาก ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
 • ข้อเปรียบเทียบหลักอยู่ที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข ด้วยตัวเลขที่ชี้ว่า แม้กระทรวงกลาโหมปรับลดงบประมาณในภาพรวมลง แต่ยังใช้งบประมาณซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มขึ้น ขณะที่บางหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขถูกปรับลดงบประมาณลง
 • ไทยรัฐออนไลน์กางร่างงบประมาณปี 2565 และงบประมาณปี 2564 เปรียบเทียบงบกลาง และงบประมาณรายหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข ว่าหน่วยงานไหนได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และชี้จุดที่น่าสังเกตในงบประมาณของบางหน่วยงาน


หนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สังคมไทยสนใจและจับตามองในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมา คือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณา ‘ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565’ วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท ในวาระแรก รับหลักการ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ต่างอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2565 กันอย่างเข้มข้น ด้วยข้อมูลตัวเลขที่นำมาฉายให้เห็นว่า การจัดทำงบประมาณฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และไม่ควรให้ผ่านไป พร้อมทิ้งประโยคเจ็บๆ ไว้ว่า “เป็นงบประมาณที่ไร้สามัญสำนึก”

วิโรจน์ ก้าวไกล แฉกลาโหมลดงบแต่ซื้ออาวุธเพิ่ม

“การจัดทำงบในปี 65 รัฐบาลต้องพึงสังวรว่าต้องคำนึงถึงหัวอกของประชาชน พยายามทำให้การใช้จ่ายสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ประชาชนทนเห็นงบที่ไร้กาลเทศะปรากฏในงบปี 65 ไม่ได้หรอกครับ

แต่พอคนที่ไร้สามัญสำนึกมาทำงบ ก็ไม่แคล้วจะได้งบที่ไร้สามัญสำนึก นอกจากไร้สามัญสำนึกแล้วยังจงใจอำพรางหลอกลวงประชาชนอีกด้วยครับ ไม่ใช่ว่ามีการตัดลดงบแล้วก็มาบอกว่าดีแล้ว ตราบใดที่ยังมีโครงการที่ไร้กาลเทศะไม่เห็นหัวประชาชนซุกซ่อนอยู่ ก็ถือว่าเป็นงบที่ใช้ไม่ได้ งบประมาณปี 65 ฉบับนี้รัฐบาลแกล้งทำตัวเลขให้ภาพรวมลด แต่พอไปเจาะไส้ในกลับซุกซ่อนโครงการที่น่าละอายอยู่เต็มไปหมด”

นี่คือถ้อยคำปราศรัยอันดุเดือดของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ก่อนที่เขาจะยกงบประมาณของกองทัพขึ้นมาเปิดให้เห็นรายละเอียดว่า ปี 2565 กองทัพบกในภาพรวมมีการปรับลดลง 6,600 ล้านบาท แต่ในรายละเอียดอย่าง โครงการเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ ก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้น จากที่ปี 2564 ได้รับงบประมาณ 3,132 ล้านบาท ในปี 2565 กลับเพิ่มขึ้น 1,805 ล้านบาท เป็น 4,937 ล้านบาท

ส่วนกองทัพเรือ ภาพรวมในปี 2565 งบประมาณปรับลดลง 1,130 ล้านบาท แต่โครงการเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ในปี 2564 มีงบอยู่ที่ 533 ล้านบาท ปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้น 873 ล้านบาท เป็น 1,406 ล้านบาท

วิโรจน์ยกตัวเลขงบประมาณของกระทรวงอื่นมากางเปรียบเทียบให้เห็นความไม่สมเหตุสมผลของการจัดทำงบประมาณว่า กระทรวงสาธารณสุขที่เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมโรคโควิด-19 และเป็นหน่วยงานที่ประชาชนฝากชีวิตเอาไว้กลับโดนลดงบประมาณลง

กรมควบคุมโรคได้รับงบประมาณ 3,565 ล้านบาท ลดลง 479 ล้านบาท หรือลดลง 11.8 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2564 ที่ได้รับงบประมาณ 4,044 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับงบปี 2562 ที่ยังไม่เจอกับโควิด-19 กรมควบคุมโรคได้รับงบประมาณ 4,036 ล้านบาท ปี 2565 กรมควบคุมโรคต้องสู้กับโรคโควิด-19 แต่กลับได้รับงบประมาณน้อยกว่าปี 2562 ถึง 470 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับหน้าที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจคัดกรองตรวจเชิงรุกวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด เป็นกลไกสำคัญมากในการสกัดกั้นการระบาด สมควรได้รับงบประมาณมากขึ้น แต่ในปี 2565 กลับได้รับงบประมาณน้อยลง 144 ล้านบาท เหลือ 1,245 ล้านบาท และน้อยกว่าปี 2562 ถึง 164 ล้านบาท

นอกจากนี้ เรื่องงบการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในปี 2564 มีงบอยู่ที่ 604 ล้านบาท เพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาส 33,528 คน ในปี 2565 ด้วยสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นจากโควิด-19 ทำให้มีเด็กด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 34,005 คน ซึ่งควรจะต้องเพิ่มงบ แต่กลับถูกตัดไป 72 ล้านบาท เหลือ 532 ล้านบาท

งบด้านการป้องกันประเทศถูกปรับลดลง 10,383 ล้านบาท คิดเป็นการปรับลด 4.9 เปอร์เซ็นต์ แต่งบกระทรวงสาธารณสุขที่จำเป็นมากๆ ต่อชีวิตของประชาชนกลับถูกปรับลดลง 37,207 ล้าน คิดเป็นการปรับลด 10.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่งบการศึกษาที่เป็นงบของอนาคตของประชาชน ถูกปรับลดลงถึง 26,524 ล้าน คิดเป็น 5.5 เปอร์เซ็นต์

“ประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันชีวิตของประชาชน ประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันอนาคตของประชาชน แล้วจะป้องกันประเทศแบบนี้ไปเพื่ออะไร งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของประชาชน ไม่มีความหวังให้กับอนาคตของชาติ ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก ยังกล้าซุกซ่อนงบที่ไร้กาลเทศะไม่เห็นหัวประชาชนอยู่เต็มไปหมด เป็นงบประมาณที่ไร้สามัญสำนึก ที่พรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าไม่อาจที่จะรับได้ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไร้จิตสำนึกเช่นนี้ลาออกไปได้แล้ว”


ส.ส.ภูมิใจไทยฉะ “งบประมาณที่ไม่ให้เกียรติประชาชน”
ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ก็อภิปรายในการประชุมสภาฯ ถึงงบประมาณของกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยดูแลอยู่ว่า งบประมาณที่สำนักงบประมาณและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) จัดทำในปีนี้ ถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ให้เกียรติประชาชน เพราะมีการตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลงเกือบทุกส่วน

“ผมอยากให้สภาพัฒน์ฯ และสำนักงบประมาณไปดูโรงพยาบาลของรัฐบ้างว่า ทุกวันนี้ยังขาดแคลนอะไร ในสถานการณ์โควิด-19 ท่านตัดแม้แต่งบประมาณของแพทย์ปฐมภูมิซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรง หน่วยงานที่บริการประชาชนท่านก็ยังตัดลงอีก ท่านใจดำมาก”

ชาดายกตัวอย่างว่า การดำเนินงานฉีดวัคซีนในต่างจังหวัดที่ไม่มีรถสาธารณะอย่างในกรุงเทพฯ ประชาชนมีปัญหาการเดินทาง หน่วยฉีดวัคซีนต้องจัดรถรับ-ส่งประชาชน มีค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลสนาม การกักตัวในโรงแรม ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณไม่มีการกล่าวถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ทางจังหวัดต้องใช้งบประมาณฉุกเฉินจากผู้ว่าราชการจังหวัด และงบประมาณของท้องถิ่น นอกจากนั้น แม้แต่งบประมาณฉีดวัคซีน 18 ล้านบาทที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ก็ถูกตัดด้วย

“วันนี้แม้แต่กระทรวงท่องเที่ยวก็ถูกตัดงบ หรือสำนักงบประมาณคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่รักนายอนุทินเสียแล้ว ท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ ผมก็อยากจะบอกว่า หัวหน้าครับ ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับ”


กางงบ กลาโหม-สาธารณสุข เพิ่ม-ลดตรงไหน

ไทยรัฐออนไลน์กางร่างงบประมาณปี 2565 เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2564 เพื่อดูรายละเอียดงบประมาณที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นคำถามในสังคม


โดยภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ตั้งไว้จำนวน 3,285,962 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามประเภทกลุ่มรายจ่าย 8 กลุ่ม คือ
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

งบประมาณที่เรายกมาเปรียบเทียบ คือ 1. ประมาณรายจ่ายงบกลาง 2. งบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานสำคัญที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากร เข้าด้วยกัน เป็นงบประมาณรวมของหน่วยงานแล้ว

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
งบกลาง ปี 2565 ตั้งไว้ 571,047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของงบประมาณทั้งหมด ลดลง 70,569 ล้านบาท จากปี 2564 ที่ตั้งไว้ 641,616 ล้านบาท


จุดที่น่าสังเกตคือ ในปี 2564 มีการตั้งงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้จำนวน 40,325 ล้านบาท แต่ในปี 2565 ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายนี้ในงบกลาง

2. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวง (งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ + งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ + งบประมาณรายจ่ายบุคลากร)

งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับ ปี 2565 ตั้งไว้ 203,282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของงบประมาณทั้งหมด ลดลง 20,181 ล้านบาท จากปี 2564 ที่ตั้งไว้ 223,463 ล้านบาท จำแนกดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2564 ตั้งไว้ 9,860 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 9,195 ล้านบาท ลดลง 665 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมากคือ แผนงานด้านความมั่นคง ปี 2564 ตั้งงบไว้ 2,595 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 4,592 ล้านบาท
 • กองทัพบก ปี 2564 ตั้งไว้ 107,661 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 99,376 ล้านบาท ลดลง 8,285 ล้านบาท งบประมาณลดลงทุกแผนงาน
 • กองทัพเรือ ปี 2564 ตั้งไว้ 48,289 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 41,307 ล้านบาท ลดลง 6,982 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับประมาณเพิ่มคือ แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ ปี 2564 ตั้งไว้ 14,576 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 14,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท
 • กองทัพอากาศ ปี 2564 ตั้งไว้ 40,080 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 38,404 ล้านบาท ลดลง 1,676 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มคือ แผนงานด้านความมั่นคง ปี 2564 ตั้งไว้ 5,100 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 5,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156 ล้านบาท
 • กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2564 ตั้งไว้ 16,710 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 14,579 ล้านบาท ลดลง 2,131 ล้านบาท มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มคือ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ปี 2564 ตั้งไว้ 1,646 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 1,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2564 ตั้งไว้ 861 ปี 2565 ตั้งไว้ 438 ล้านบาท ลดลง 423 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ ปี 2565 ตั้งไว้ 153,940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มขึ้น 8,138 ล้านบาท จากปี 2564 ที่ตั้งไว้ 145,802 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ จำแนกดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ตั้งไว้ 120,857 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 118,415 ล้านบาท ลดลง 2,442 ล้านบาท
 • กรมการแพทย์ ปี 2564 ตั้งไว้ 8,775 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 7,815 ล้านบาท ลดลง 960 ล้านบาท
  กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ปี 2564 ตั้งไว้ 343 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 279 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาท
 • กรมควบคุมโรค ปี 2564 ตั้งไว้ 4,044 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 3,562 ล้านบาท ลดลง 482 ล้านบาท
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2564 ตั้งไว้ 1,388 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 1,226 ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2564 ตั้งไว้ 777 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 13,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,365 ล้านบาท
 • กรมสุขภาพจิต ปี 2564 ตั้งไว้ 2,957 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 2,790 ล้านบาท ลดลง 167 ล้านบาท
 • กรมอนามัย ปี 2564 ตั้งไว้ 1,860 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 1,768 ล้านบาท ลดลง 92 ล้านบาท
 • สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2564 ตั้งไว้ 2,365 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 2,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2564 ตั้งไว้ 761 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2564 ตั้งไว้ 159 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 155 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2564 ตั้งไว้ 35 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ตั้งไว้ 1,377 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 1,286 ล้านบาท ลดลง 91 ล้านบาท
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 ตั้งไว้ 23.43 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 22.24 ล้านบาท ลดลง 1.19 ล้านบาท
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตั้งไว้ 6.45 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 25.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.35 ล้านบาท
 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปี 2564 ตั้งไว้ 69.4 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 64.5 ล้านบาท ลดลง 4.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลชี้แจงไว้ว่า เมื่อนำงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขบวกกับงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 140,550.2 ล้านบาท และกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 1,183.2 ล้านบาท จะรวมเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านสาธารณสุข 295,673.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของงบประมาณทั้งหมด

นอกจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องเปรียบเทียบกันแล้ว ยังมีงบประมาณของอีก 2 หน่วยงานที่น่าสังเกตแและตั้งคำถามต่อการจัดสรรงบประมาณเช่นกัน เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้ควรได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่กลับถูกปรับลดงบประมาณลง นั่นคือ

 • กรมราชทัณฑ์ ในกำกับของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องดูแลเรือนจำทั่วประเทศ ปี 2564 ตั้งไว้ 14,334 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 13,489 ล้านบาท ลดลง 845 ล้านบาท
 • สำนักงานประกันสังคม ในกำกับของกระทรวงแรงงาน ปี 2564 ตั้งไว้ 64,523 ล้านบาท ปี 2565 ตั้งไว้ 45,000 ล้านบาท ลดลง 19,523 ล้านบาท

แม้มีสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรและประชาชนทั่วประเทศตั้งคำถามกับร่างงบประมาณฉบับนี้ แต่ผลการลงมติก็มีคำตอบเดียว การอภิปรายดำเนินไป 3 วัน 3 คืน จนกระทั่งเวลา 23.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีผู้ลงมติ 471 คน รับหลักการ 268 เสียง ไม่รับหลักการ 201 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 ที่มีข้อกังขามากมาย ผ่านการรับหลักการวาระแรกไปแล้ว


อ้างอิง:

https://www.thairath.co.th/news/politic/2105076
https://www.thairath.co.th/news/politic/2105170
https://bbstore.bb.go.th/cms/1620609746_7887.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/082/T_0001.PDF
https://bbstore.bb.go.th/cms/1620611906_3624.pdf
http://bbstore.bb.go.th/cms/1603775967_2205.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/download/article/article_20200826091818.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

"หลวงพ่อวราห์" ทำนายดวงเมือง 2565
22:12

"หลวงพ่อวราห์" ทำนายดวงเมือง 2565

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:16 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์