รมว.ทส.ส่งมอบโครงการแนวไม้ไผ่กันคลื่น เพชรบุรี แก้คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

ข่าว

รมว.ทส.ส่งมอบโครงการแนวไม้ไผ่กันคลื่น เพชรบุรี แก้คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

ไทยรัฐออนไลน์

3 มิ.ย. 2564 12:50 น.

"วราวุธ" รมว.ทส. ส่งมอบโครงการแนวไม้ไผ่กันคลื่น มอบ “ที่ปรึกษายุทธพล” เร่งหารือ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” แก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง 3.19 กม. จ.เพชรบุรี

วันที่ 3 มิ.ย. ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะเร่งหารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกกว่า 3.19 กิโลเมตร โดยต้องไม่ก่อผลกระทบพื้นที่ข้างเคียงและเกิดความยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการส่งมอบโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน บริเวณตำบลปากทะเลและตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี ว่า หลักการทำงานของตน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาประโยชน์อันจะเกิดแก่พี่น้องประชาชนส่วนรวม หากปัญหาใดเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือพี่น้องประชาชน ตนจะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกทันที ซึ่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยที่ผ่านมา ตนได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งในภาพรวมของประเทศยังคงเหลือพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอีกถึง 87 กิโลเมตร จากความยาวชายฝั่งทั้งสิ้น 3,151 กิโลเมตร ซึ่งเรื่องนี้ ตนได้หารือกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกำกับหน่วยงานภายในกระทรวง และประสานหน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบข้างเคียงกับพื้นที่อื่น เป็นไปตามแนวทางและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวันนี้ (3 มิถุนายน 2564) ตนได้มาส่งมอบแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ระยะทางปักกว่า 4,310 เมตร ในพื้นที่ตำบลปากทะเล 2,770 เมตร และตำบลบางแก้ว 1,540 เมตร ให้กับจังหวัดเพชรบุรี ได้ดูแลร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประโยชน์จากแนวปักไม้ไผ่ดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนแล้ว ยังมีส่วนช่วยเร่งการตกตะกอนและเพิ่มพื้นที่หาดเลนหลังแนวไม้ไผ่ อันจะส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

"สุดท้ายตนอยากจะฝากพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรีว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย์ การแก้ไขปัญหาไม่ใช่การทำอย่างฝืนธรรมชาติ แต่ต้องกลมกลืนกับธรรมชาติและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น คือ การใช้วัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ ซึ่งง่ายต่อการจัดการและดูแล รักษาสมดุลธรรมชาติและยังประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ท่านกำกับดูแลแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิด” นายวราวุธ กล่าว

ด้าน ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า ตนในฐานะลูกหลานชาวเพชรบุรี ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี จังหวัดเพชรบุรี นอกจากความโดดเด่นเรื่องประเพณีและอาหารที่สร้างชื่อแล้ว จังหวัดเพชรบุรี ยังมีชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ ชายหาดชะอำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมาก และยังมีชายหาดสำคัญๆ อีกหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งก็ยังคงส่งผลกระทบต่อความสวยงามและระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป ซึ่งจากรายงานสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาในจังหวัดเพชรบุรี ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกราว 7.69 กิโลเมตร บริเวณบ้านแหลม ปากทะเล และบางแก้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นหาดโคลน ระยะทางประมาณ 4.50 กิโลเมตร จะดำเนินการแก้ไขเสร็จภายในปี 2564 นี้และบริเวณที่เป็นหาดทรายในพื้นที่บ้านหนองขนาน ปึกเตียน บางเก่า และชะอำ ระยะทางอีกกว่า 3.19 กิโลเมตร

"ซึ่งตนจะได้หารือกับนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเร็วและยั่งยืน ไม่ก่อผลกระทบข้างเคียงให้กับพื้นที่อื่น เพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ทุกโครงการและมาตรการต่างๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อน การแก้ไขปัญหาจะเกิดจากความคิดและความร่วมมือของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นสำคัญ” ดร. ยุทธพล กล่าว...

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย ยังคงพบเห็นได้ในหลายพื้นที่ หลายหน่วยงานได้พยายามแก้ไขปัญหาแต่บางโครงการกลับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ใช้แนวคิดการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่หาดโคลน ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต้องรักษาสมดุลธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างยั่งยืน พร้อมได้ส่งมอบแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นให้ชาวจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์เพื่อการป้องกันชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

นี่มันตี๋ใหญ่! วีรกรรมแบบพีกๆ กระบะเมาแล้วขับ โดดลงคลองหนีตำรวจซุกใต้ผักตบ
05:42

นี่มันตี๋ใหญ่! วีรกรรมแบบพีกๆ กระบะเมาแล้วขับ โดดลงคลองหนีตำรวจซุกใต้ผักตบ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:18 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์