ไลฟ์สไตล์
100 year

ประกาศใช้ พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ ล่ารายชื่อออนไลน์ได้

ไทยรัฐออนไลน์
27 พ.ค. 2564 03:54 น.
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ ปรับแก้สาระสำคัญ ระดมชื่อได้ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนสาระสำคัญ จากเดิมที่การเข้าชื่อเสนอกฎหมายจะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามในกระดาษ แต่ในมาตรา 8 วรรค 5 ของกฎหมายฉบับใหม่นี้ระบุว่า ให้สามารถระดมชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ ในมาตรา 8 วรรค 6 ระบุเพิ่มเติมว่า หากมีการร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ โดยมีระบบสารสนเทศที่ยืนยันตัวตนได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ตามการแก้ไขกฎหมายใหม่นี้ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอกฎหมายเป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปีในช่วงสามปีแรก

ทั้งนี้ การระดมชื่อเพื่อเสนอและแก้ไขกฎหมาย กรณีเป็นพระราชบัญญัติทั่วไป ต้องมีรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งหมื่นรายชื่อ และหากเป็นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องมีรายชื่ออย่างน้อยห้าหมื่นรายชื่อ

สำหรับหมวดหมู่ของกฎหมายที่ประชาชนสามารถเสนอและแก้ไขได้ ได้แก่กฎหมายที่มีหลักการเกี่ยวกับหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานิเบกษาพ.ร.บ.พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมายล่ารายชื่อสำเนาบัตรประชาชนแก้รัฐธรรมนูญระดมชื่อข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:38 น.