ไลฟ์สไตล์
100 year

นปร.14 ฝึกงานภาครัฐ (ต่อ)

ซี.12
6 พ.ค. 2564 05:01 น.
SHARE


ผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวงและกรมจำนวน 35 รายที่รับเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ข้าราชการพันธุ์ใหม่ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร.14 ที่ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐใน ส่วนกลาง โดยรับหน้าที่ดูแลฝึกวิทยายุทธในเชิงการบริหารงานให้อย่างเต็มที่

ส่วนที่เหลือจากที่แจ้งไปแล้ว 20 รายเมื่อวานนี้ยังมีต่อคือ

ข่าวแนะนำ

21.นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดูแลนายธนดล ทองประกอบ

22.ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดูแลนายภาณุเกียรติ์ ไชยอุดร

23.นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดูแลนางสาวธมนวรรณ เปี่ยมปัจจัย

24.นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดูแลนางสาวอาทิตยา เจริญยิ่ง และนายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก

25.นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดูแลนางสาวธารทิพย์ นิรันดร์วิชย นางสาววราสิริ สุวรรณภักดี และนายศศิชัญญ์ พงษ์หิรัญธนโชค

26.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ดูแลนางสาววาริ ปล้องอ่อน และนางสาวยวิษฐา วัฒนกูล

27.นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลนางสาวทรัพย์สิณี อนุรักษ์

28.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลนายเชษฐพงศ์ พุทธโร

29.นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ดูแลนายสิทธิกร อาจหาญ

30.นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ดูแลนางสาววริทธิ์ฐา โมฆรัตน์

31.นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลนางสาววิชชุลดา ยั่งยืน

32.นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดูแลนางสาวพสชนัน เธียรสูตร

33.นายศราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ดูแลนายศิวกร ดำด้วง

34.นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลนางสาวศรีสมพร วิสิทธิ์ศาสตร์

35.นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลนางสาวปพิชญา ลีนะเปสนันท์

นี่เป็นครูผู้สอนงาน นปร.14 ชุดที่เหลืออยู่ ส่วนกระบวนการคัดเลือก นปร.15 ซึ่งเลื่อนออกไปเพราะปัญหาการระบาดของโควิด–19 คงรู้ผลในราวสิ้นเดือนนี้.

ซี.12
c12thongchai@gmail.com 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นปร.14ฝึกงานภาครัฐครูผู้ฝึกสอนงานMentorโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 23:19 น.