ไลฟ์สไตล์
100 year

"กองทุนดิจิทัล" เปิดรับข้อเสนอ เข้าถึงทุนสนับสนุน 3 พันล้าน ใต้กรอบ 6 ข้อ

ไทยรัฐออนไลน์
22 เม.ย. 2564 11:32 น.
SHARE

"กองทุนดิจิทัล" ก.ดีอีเอส เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงเงินทุนสนับสนุน วงเงิน 3 พันล้านบาท ภายใต้กรอบนโยบาย 6 ด้าน ตั้งเป้าหมายปฏิรูปประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 22 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นชอบให้ประกาศเปิดรับข้อเสนอ โครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้วงเงิน 3,000,000,000.00 บาท (3 พันล้านบาท) ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ โดยโครงการหรือกิจกรรม ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. Digital Manpower การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุ
2. Digital Health การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข
3. Digital Agriculture การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตร
แบบเชิงรุก
4. Digital Technology การส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ IoT (Internet of Things) มาใช้ในการบริหารจัดการภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
5. Digital Government & Infrastructure การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ
และ 6. Digital Agenda มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุน และให้ทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ ชี้ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ https://defund.onde.go.th ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2142-7575

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กองทุนดิจิทัลดีอีเอสกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมงบฯ 3 พันล้านดิจิทัลไทยแลนด์ข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:30 น.